75 års firandet som kom av sig

29/4 2021

Förberedelserna var i full gång för att fira konstföreningens 75 års jubileum när pandemin slog till med full kraft. Hur ställer man om och hittar nya idéer för att nå ut med konsten till sina medlemmar under en pandemi? Vi pratade med Norrtälje konstförenings ordförande Linda Bjernler om att hitta nya vägar och möjligheter i en svår tid.

Kan du berätta hur Norrtälje Konstförening bildades för 75 år sedan?

Året var 1945. Borgmästare Hallin inbjöd några prominenta stadsbor till stadshotellet i syfte att bilda en konstförening och första mötet i föreningen var ett föredrag på temat Konsten att se på konst. Två år senare dök temat Vad är konst? upp.

Hösten 2019 hade vi samma tema Vad är konst? på vår årliga klubbafton och därmed fortsätter föreningen att då som nu fördjupa oss i denna alltid aktuella fråga.

På vilket sätt påverkades ert jubileum av den pågående coronapandemin?

Pandemin kom med full kraft precis efter årsmötet 2020 då vi valt en styrelse med många nya personer och dessutom en ny ordförande. Vi blev något förlamade av att vi inte ens kunde samla den nya styrelsen för att lära känna varandra och arbeta fram en verksamhet. Sensus blev vår räddning som snabbt hjälpte till med zoom-möten.  Styrelsen koncentrerade sig på att göra en massa administrativt jobb som inte syns eller hörs utåt. T ex reorganisera medlemsregistret, omarbeta hemsidan m.m. Utställningarna på vårt Galleri Lilla k, inrymt inuti biblioteket, kunde vi bemanna tills biblioteket stängde helt.

Vi förstod snabbt att ta fram emailadresser till alla medlemmar och göra reklam för facebooksidan och hemsidan. Den viktigaste kommunikationen med medlemmarna blev att varje månad sända email till alla för att informera om att vi var igång, att det fanns planer och hopp. Hösten 2020 genomförde vi det årliga konstlotteriet via emall och hemsidan och upptäckte att det gick utmärkt. Ungdomsstipendiet fick ett lyft med rekordantalet sökande och delades ut med  6 personer närvarande i en stor lokal.

MEN att samlas för att fira 75 år ……DET VAR OMÖJLIGT. SÅ vi avvaktade.

Vad ska ni göra för aktiviteter i år för att uppmärksamma att ni har fyllt 75 år?

Nu är det 2021 och vi skall fira UTOMHUS i sommar, ett år försenade. Vi ses på kajkanten i Norrtälje nya hamn och vi vet att många medlemmar längtar att äntligen komma ut och träffa varandra fysiskt.

Helgen 14-15 augusti firar vi 75 års jubileet med en popup-utställning på ett mycket långt byggplank i nya hamnen i Norrtälje. Byggplanket dekoreras med blandad konst och blir uppseendeväckande med sin plats på nya och vackra kajen, där många strövar runt för att se på de nya bostäderna som där byggs. Planeringen i arbetsgrupperna inför jubileet sker helt över nätet.

Deltagande konstnärer (40-50 st) spikar upp sin egen konst, och man finns där hela dagarna för att samtala med besökarna. Känslan kommer att bli FESTLIG, KUL, ORGANISERAT RÖRIG och framförallt ANNORLUNDA mot vad en sedvanlig konstutställning.

En jubileumstidskrift håller på att tas fram lagom till utställningen. Styrelsen är på plats med ett tält. En performancegrupp dyker upp lite då och då på kajkanten. Det finns inget program, inga tider, ingen vernissage eller liknande.

Kan ni dela med er om någon utställning eller liknande som ni har arrangerat under åren som ni är speciellt stolta över?

Det har ordnats många konstutställningar i olika lokaler genom åren. Lagom till Lucia 2019 öppnade vår senaste julsalong i samarbete med Norrtälje Konsthall. 183 konstverk, 127 utställare och 2000 besökare. En mycket stor succé!

Norrtälje konstförenings ordförande Linda Bjernler. Foto: Privat