Årets konstförening i Gävleborg

19/4 2020

Sveriges Konstföreningar Gävleborg utser sedan 2018 Årets konstförening. Avsikten är att uppmärksamma någon av de anslutna föreningarna och därmed stimulera konstföreningarna i länet. Priset består av 5 000 kr samt ett diplom.

Till Årets konstförening 2020 har distriktet utsetts konstföreningen Hälsinglands konstgille, Ljusdal.

Hälsinglands konstgille startade sin verksamhet för precis 75 år sedan, 1945. Under denna långa period har föreningen varit en viktig aktör i det lokala konstlivet och svarat för mängder av evenemang, utställningar, lotterier, föredrag m.m.

Under ett antal år har Hälsinglands konstgille varit utan riktiga utställningslokaler men glädjande nog har nyligen beskedet kommit att man kan utnyttja lokaler i det nyrenoverade museet för utställningar. Detta blir en ytterligare stimulans till ortens konstliv.

Under 2019 deltog föreningen tillsammans med andra aktörer för en omvälvande konsthändelse i Ljusdal, Artscape. Därmed har Ljusdal etablerat sig som ett viktigt nav för den moderna offentliga konsten.

Kännetecknande för konstgillet är den nära kontakten med ortens konstnärer.

Således finns det god anledning att utse Hälsinglands konstgille till Årets konstförening 2020, inte bara för att hylla jubilaren utan även för de insatser man gör för kommunens konstliv och konstnärer i dag.

I år är det ett extraordinärt år p.g.a. av coronaviruset och distriktet har därför beslutat att även stödja sina övriga tolv föreningar i distriktet ekonomiskt för att uppmuntra och kompensera dem inför de utmaningar som föreningslivet står inför under året.

Text från distriktets motivering vid prisutdelning vid distriktsstämman 15 mars 2020.

Årets konstförening 2020, konstföreningen Hälsinglands konstgille, Ljusdal. Foto: Distriktet