Att svepa in konsten

3/6 2020

Konstnärsparet Christo och Jeanne-Claude gjorde sig kända för sina storslagna platsspecifika konstverk där de använda sig av tyg för att klä in och drapera kända byggnader som riksdagshuset i Berlin och bron Pont Neuf i Paris.

Det krävdes en hel del arbete, förhandlingar och tillstånd för att genomföra de spektakulära konstverken. Att genomföra ett projekt som Running Fench (1976) där ett fem meter högt tyg löpte 4 mil genom det kaliforniska landskapet ner i Stilla Havet, tog nästan fyra år att planera och genomföra.

Även Wrapped Reichtag var ett ett byråkratiskt monsterverk. Idén föddes redan 1978 men det var först 1994 som projektet godkändes av riksdagen och kunde genomföras. Själva inpackningen och sedan avtäckningen av byggnaden kan ses som en symbol för det enade Tyskland som under många år vara ett delat land. Inom konsten brukar man som bekant avtäcka skulpturer och inviga konstverk genom att slå in dem och sedan avtäcka dem. Det är samma symboliska värde som Christo och Jeanne-Claude refererar till i verk som Wrapped Reichtag.

Christo and Jeanne-Claude "Reichstag wrapped". Foto Oscar Wagenmans, Wikipedia.

Den andra traditionen som man anspelar på är stoff-måleriet. Från slutet av 1600-talet till början av 1800-talet briljerade många konstnärer i måleri där man skildrade olika textila material genom att arbeta med strukturer, yta, glans och djupverkan. Särskilt inom porträttkonsten användes tekniken för att skildra olika material i kläder och lyfta fram bärarens status i samhället. I Sverige brukar man peka på konstnären Alexander Roslin som en mästare inom stoff-måleriet. På hans målningar kan man se hur han skapar detaljerade och utstuderade strukturer i kläderna på de människor han avbildade. I målningen uppstår en skulptural känsla där man nästan kan ta på tyget och känna på kvalitén.

Alexander Roslins "Porträtt av konstnärens fru Marie Suzanne Giroust-Roslin", 1770.

När Christo och Jeanne-Claude 1983 i verket Surrounded Islands placerar ett rosa tyg runt några öar utanför Miami eller i tidigare nämnda Running Fench, använder ett tyg som löper genom landskapet, så är det också en form av 3-dimensionellt måleri. Landskapet blir till en enorm målarduk som man färglägger med hjälp av tyg i olika färger. Det är materialet, strukturen, färgen och den skulpturala känslan som är i fokus i många av deras verk, precis som i det historiska stoff-måleriet

Art on "60 Minutes": Christo & Jeanne-Claude

Intervju med Christo & Jeanne-Claude i programmet 60 Minutes.