Bildberättande och konsten att läsa bilder

10/3 2020

Föreningen Läsrörelsen har i ett antal konferenser behandlat vikten av läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. Sveriges Konstföreningar deltog den 9 mars på konferensen som arrangerades på Skissernas museum i Lund.

Under dagen lyssnade vi på föreläsningar om barnböcker, grottmålningar och propagandafilmer som tillsammans skapade en gemensam berättelse om hur betydelsefull bilden är i dagens samhälle och hur det viktigt det är att kunna läsa och tolka bilder.

Även om behovet av att förstå bilder är så stort i dagens visuella samhälle finns det också en frustration över att bildämnet är ganska litet i Kulturskolorna och att antalet bildtimmar i grundskolan har minskat. Här finns kanske en viktig uppgift för konstföreningarna att fylla. Konstföreningen kan skapa mötesplatser och rum för dialoger och konstbildning för unga och äldre som vill lära sig mer om att tolka och förstå den komplexa bildvärlden. Genom föreläsningar, utställningar, workshop och konstnärssamtal kan konstföreningen bidra till en större förståelse för bildvärldens berättelser och sammanhang.

Till projektet finns ett gediget idéhäfte med texter från en del av föreläsarna som medverkar på de olika konferenserna. Den kan du ladda ner gratis som en pdf från Läsrörelsens hemsida.

Interiör Skissernas Museum i Lund