Bruket räddas bit för bit

28/8 2020

Hur ska man som ideell konstförening lyckas samla in 2 miljoner kronor för att rädda byggnaden och den miljö där man sedan 20 år tillbaka har varit verksam? Svaret är ett ”tiotusenbitarspussel” och crowdfunding.

Konstnärskollektivet och konstföreningen Not Quite har sedan 2002 haft sin verksamhet på Fengersfors bruk, ett gammalt pappersbruk i den dalsländska skogen. När området lades ut till försäljning beslöt man sig för att tillsammans med andra aktörer för att försöka köpa och rädda området. I kampanjen BIT FÖR BIT kan privatpersoner, företag och organisationer köpa pusselbitar i ett stort konstverk för att rädda bruket.

Pusslet består av 5675 bitar och är ett konstverk skapat av Not Quite medlemmen Katarina Aneer. Allt eftersom de olika bitarna köpts framträder motivet på hemsidan och man kan följa hur insamlingen fortlöper och hur många bitar som hittills är sålda.

Det finns flera andra exempel på lyckade crowdfunding projekt inom konsten. Kivik Art Center har använt crowdfunding under flera år för att finansiera utomhusskulpturer i sin park. Den amerikanske konstnären Sol LeWitts skulptur NineTowers (for Jene) är en 5 meter hög skulptur byggd av nästan 4000 vita specialtillverkade cementblock. Genom crowdfunding kunde privatpersoner och företag donera block och på så sätt finansiera skulpturens uppförande.

Samma sak gäller för årets konstnär Ulla Viotti och hennes verk ”Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek” som består av en cirkelformad konstruktion med bokhyllor i tegel. På hyllorna finns tegelböcker med namnen på skånska författare inbränt. Här kan intresserade donera en tegelsten eller en tegelbok till projektet och på sätt bidra till att det kan uppföras.

Konstverket BIT FÖR BIT av Not Quite medlemmen Katarina Aneer.