Digital omställning hos Härnösands Konstförening

26/5 2021

När besökarna inte kunde komma till konstföreningen fick konstföreningen försöka komma till besökarna. Pandemin gjorde att många konstföreningar fick tänka om och använda digitala kanaler för att nå ut med sin verksamhet. En förening som lyckades med detta var Härnösands Konstförening. Men å andra sidan blev man inte tagen på sängen, utan hade redan en utvecklad strategi för att arbeta med sociala medier och digital produktion. Vi pratade med Karolina Lindkvist ansvarig för föreningens webb och sociala medier.

Härnösands Konstförening har lagt ut en digital 3D-rundvandring av den senaste utställningen med Olof Ahlströms ”Sol bakom allt”. Kan ni berätta lite om hur ni skapade den?

Den interaktiva videon har vi konstnären att tacka för. Vi strävar efter att ha en dialog med våra konstnärer om hur vi bäst förmedlar deras konst och hur vi kan dra nytta av varandras styrkor. I det här fallet hade Olof den erfarenhet som krävs för att göra en digital rundvandring. I framtiden hoppas vi kunna göra liknande visningar men i dagsläget har vi inte kompetensen för det.

Var det i samband med pandemin som ni började arbeta mer aktivt digitalt och använda sociala medier för att nå ut eller hade ni redan en sådan strategi som ni har vidareutvecklat?

Kommunikation, web sociala medier har varit en stående punkt på vår agenda i flera år. Sedan cirka två år har vi en utsedd person som med kompetens och systematik sköter våra flöden i sociala medier, detta för att kunna vara mera konsekventa i vad vi publicerar och hur. Att vi sedan fick möjligheten till en ny hemsida med hjälp av Sveriges konstföreningar upplever vi har varit ett otroligt lyft! Vår tidigare hemsida var skapad av en person som inte längre är aktiv i föreningen och det försvårade hanteringen. Med den nya hemsidan har det blivit otroligt mycket lättare och dessutom stilren och inbjudande.

Innan pandemin hade vi börjat spåna på en ny mall för våra medlemsbrev samt se över innehållet och försöka bjuda in till ett aktivt medlemskap (tävlingar, konstnärsförslag, etc).

3D modell av Olof Ahlströms utställning "Sol bakom allt" på Härnösands konstförening.

Ni gör också en del filmade samtal med konstnärer och digitala visningar. Finns kompetensen att arbeta med digitala medier i er förening eller har ni behövt anlita någon extern som hjälper er med detta?

Vi har lyckan att få ställa ut i samarbete med Härnösands konsthall/kommun och får därmed ta del av det inspelade material de producerar. Samtalen och visningarna genomförs därför av intendenten på konsthallen och filmas av kommunikationsavdelningen på Härnösands kommun. Vi är otroligt tacksamma för detta samarbete.

Såhär säger Linda Nordlander Frisk, intendent Härnösands konsthall:
”Härnösands Konsthall arbetar nära flera föreningar och organisationer, där Härnösands Konstförening finns oss allra närmast som en partner. Detta är ett otroligt fruktbart samarbete som verkligen gynnar båda parter och som vi i ärlighetens namn skulle ha svårt att klara oss utan. Det är en ynnest att få samverka med en så professionell och driven förening som Härnösands konstförening.”

Vilka erfarenheter har ni dragit av er digitala satsning. Har ni nått nya besöksgrupper?

Det är inte lätt att veta hur det exakt förhåller sig men vi tror oss se att vi når ut till en bredare publik. Det handlar om Härnösandsbor som inte besöker alla utställningar men som följer oss i sociala medier. Vi ser också att varje utställningsperiod har en effekt på före, under och efter.  Vi kan följa konstnärens arbete fram till utställning och hängning, systematiskt göra olika inlägg under utställningsperioden, göra inlägg om inköp till medlemslotteri efter och att visningar ligger kvar. Intresset är större för utställningen under hela perioden om vi jämför med tidigare år med fokus på aktiviteterna vernissage,  artikel i lokaltidningen och eventuellt konstsamtal.

För konstnärer är våra sociala medier och vår webbsida absolut ett mervärde. Ett tydligt tecken på det är att ni uppmärksammade Olof Ahlströms digitala konstvandring.

Vi är synliga trots stängd konsthall och det är en effekt vi inte räknat med för ett år sedan.

3D modell av Olof Ahlströms utställning "Sol bakom allt" på Härnösands konstförening.

Finns det några nackdelar, svårigheter med att arbeta digitalt?

Då vi inte producerar materialet själva får vi lita på vårt samarbete med Härnösands konsthall. Där är vi lyckligt lottade med tillgång till proffsigt material.

Vi kan luras att tro att det digitala är lösningen på allt. Konst behöver upplevas i rummet för att fullt ut komma till sin rätt.

Tillgängligheten för våra trogna äldre medlemmar är svår att lösa

Kommer ni att fortsätta att utveckla era digitala närvaro efter pandemin då verksamheten blir mer normal, eller satsa mer på de fysiska besöken?

Absolut! En digital närvaro är ett bra komplement till de fysiska besöken. Med hjälp av digitala visningar ökar vi möjligheten för fler att få ta del av våra konstnärer både under och efter utställningsperioderna. Dock vill vi inte ersätta de fysiska besöken utan erbjuda fler möjligheter. Kanske kan den digitala närvaron sänka trösklarna för dem som inte är vana att vistas i en utställningsmiljö, kanske kan vi väcka intresse hos fler.

Hur ser verksamheten ut under sommaren?

Vi ställer ut i samarbete med Härnösands konsthall/kommun och våra fyra utställningsperioder är förlagda till höst/vinter/vår. Det är därför helt i sin ordning att vi inte har en utställning planerad. I dagsläget är konsthallen stängd till följd av pandemin och vi vet inte när kommunen kommer besluta att öppna den för besökare igen.

Däremot har vi ett spännande projekt på gång tillsammans med HEMAB (Härnösand miljö och energi) där vi precis blivit beviljade medel från Kulturrådet, Härnösands kommun samt Region Västernorrland för att utsmycka tio elskåp runt om i Härnösand. Projektet går under namnet ”Strömmande konst” och inom kort kommer vi öppna upp för konstnärer att söka detta uppdrag. Vi ser väldigt mycket fram emot att kunna erbjuda Härnösandsbor i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet möjligheten att gå en konstpromenad runt staden.

Är ni nyfikna på projektet? Håll utkik i våra sociala medier under sommaren 🙂