documenta 15

12/1 2022

Documenta 15 arrangeras i Kassel mellan den 18 juni - 25 september 2022 . Ruangrupa, ett kollektiv av konstnärer och kreativa från Jakarta, Indonesien, med en kärna på tio medlemmar, är ansvarig för den konstnärliga ledningen av documenta 15.

”Vi vill skapa en globalt orienterad, samarbetande och tvärvetenskaplig konst- och kulturplattform som kommer att förbli effektiv efter de 100 dagarna av Documenta 15. Vårt kuratoriska tillvägagångssätt strävar efter en annan typ av samarbetsmodell för resursanvändning”— i ekonomiska termer men också när det gäller idéer, kunskap, program och innovationer.”

Ruangrupa har byggt grunden för documenta 15 på kärnvärdena och idéerna om ”lumbung”. Det är det indonesiska ordet för en kollektivt styrd rislada, där den insamlade skörden lagras för samhällets gemensamma bästa. Men ”Lumbung” ska inte bara uppfattats som en byggnad utan också som ett sätt att arbeta och leva tillsammans,