Eldsjälsstipendiet Maximilian Art 2020

27/11 2020

Eldsjälsstipendiet Maximilian Art 2020 – nytt stipendium signerat Sveriges Konstföreningar Västra Götaland utdelades tisdagen 24 november under coronasäkrade former på scenen i Slottskogen.

Programproducent Petra Ahlkvist vid Kulturhuset Blå Stället i Angered tilldelas 5000 kr för sitt engagemang för barn och ungas rätt till kultur och eget skapande. Hennes lyhördhet och idoga arbete i  stadsdelen Angered har genererat att också fleraungdomar från andra stadsdelar inkluderats i  lyckosamma processer och kreativa verksamheter. En sådan kulturgärning ska uppmärksammas och uppmuntras.

Sveriges Konstföreningar är indelat i 24 distrikt med 630 anslutna medlemsföreningar, där Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg har tagit initiativ att bilda Sveriges Konstföreningar Västra Götaland med fyra självstyrande lokalavdelningar. Tillsammans ingår de i Sveriges största konstbildningsrörelse nationellt med 175000 enskilda medlemmar. Sveriges Konstföreningar Västra Götaland arrangerar föreläsningar, studiedagar, resor och ateljébesök hos regionens konstnärer med mera.

I februari i år under ett samrådsmöte med styrelsen kläcktes idén:
” Ska vi skapa ett eldsjälsstipendium för en kreativ själ som bland annat gör skillnad för barn och unga”.

Sagt och gjort och först ut är nu Göteborgsdistriktet 2020 att tilldela en förtjänstfull och lämplig kandidat som nominerats av distriktets medlemsföreningar. Därefter kommer stipendiet att cirkulera i de övriga distrikten.

Vår förhoppning är att stipendiet ska stimulera och glädja mottagarna av Eldsjälsstipendiet Maximilian Art! Eldsjälsdiplomet har utformats av konstnären Marie Palmgren på ett professionellt, kreativt och  inspirerande vis.

Ordförande i distrikten – Bohuslän Christer Blomqvist, Göteborg Ann-Sofie Hansson, Skaraborg Erik  Gustafsson och Älvsborg Birgitta Westergren Lenken.

Programproducent Petra Ahlkvist vid Kulturhuset Blå Stället i Angered tilldelas Eldsjälsstipendiet Maximilian Art 2020. Fotograf i Slottsskogen Jonathan Hansson