Finspångs konstförening under 70 år

26/5 2018

Det är lätt att man blir nostalgisk när man läser Stefan Hammenbecks essä i Finspångs konstförenings jubileumsbok om 70-års jubileet. Stefan skriver om en notis i SvD som förkunnar att Finspångs konstförening har bildats den 27 november 1947. Även Kinda konstförening, som bildades samma år, får en notis i SvD. “Bildandet av konstföreningar var en nationell angelägenhet.” konstaterar Hammenbeck.

Hammenbeck fortsätter att rada upp exempel som Saabs konstförening i Linköping som startades 1942. I det här fallet är det Dagens Nyheter som skriver om den nybildade konstföreningen. På 1940-talet var ett uppdrag i en konstförening lika med “ett ansvarsfullt hedersuppdrag i samhällets kulturella nätverk.” Man kan inte låta bli att undra vad som hände längs vägen. Varför skriver inte riksmedia om nybildade konstföreningar längre och varför nämns knappt konstföreningar i konstbevakningen? Vad hände med det prestigefyllda uppdraget att vara med och leda en konstförening?

Boken om Finspångs konstförening  visar tydligt vilken betydelse konstföreningen har haft genom åren för konsten och konstnärerna i regionen. Det är en härlig och läsvärd blandning av historiska artiklar och av berättelser och minnen från utställande konstnärer och medlemmar, allt inramat med ett generöst utbud av bilder på konstverk och foton ur arkiven. Och visst andas 70-åringen fortfarande en brinnande optimism för konstbildning och konsten. För med runt 400 medlemmar finns ambitionen “att konstföreningen i ett snabbt föränderligt samhälle ska kunna möta framtida behov och krav för ett rikare liv!” Denna ambition får också bli slutordet i boken och lovar gott inför framtiden.

Kerstin Larsson från Finspångs konstförening har varit en av de drivande krafterna bakom bokprojektet och vi ställde några frågor till henne om hur det är att göra en bok.

Har det tidigare gjorts någon sammanställning av konstföreningens historik?

-Vi har inga tidigare publikationer så vitt jag vet förutom en masteruppsats med titeln “Finspångs Konstförening / En fallstudie kring konst i en sovande småstad “av Terése Masar, 2013.

Vilken var den största utmaningen med boken?

-Vid framställningen av boken har finansieringen varit den största utmaningen.

Vad har varit mest givande?

-Det roligaste under arbetet med boken har alla kontakter med utställare, föreningsmedlemmar och konstvetare varit. Responsen har varit helt otrolig.

Förutom boken planerar ni något mer under jubileumsåret?

-Vi har nu en pågående jubileumsutställning med verk av åtta konstnärer: Tommy Östmar, Ulf Lundqvist, Björn Römert, Jan Davidsson, Pierre Rådsten, Martin Wickström, Per Josefsson, Jonas Nilsson och Åke Bratt.