Presentation av Bildupphovsrätt i Sverige om avtal för konstföreningar

19/10 2023

Marcela Contardo, jurist Bildupphovsrätt i Sverige berättar om upphovsrätt och avtal för konstföreningar.

För att göra det enklare och billigare för konstföreningar har Bildupphovsrätt i samarbete med Sveriges Konstföreningar tagit fram en särskild årslicens. Avtalet är förmånligt och passar föreningar som använder bilder regelbundet. Med en årslicens betalar ni en fast summa per år och slipper därmed söka tillstånd och betala för varje enskild bild ni vill använda er av. Ni får istället en licens att använda nästan obegränsat med bilder till ett lågt pris året runt. Vi ser till att bildrättigheterna är på plats och att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till.

Läs mer på Bildupphovsrätts hemsida om hur du tecknar ett avtal eller ladda ner ett informationsblad om avtalet.