Föreläsning om AI – Du sköna nya bildvärld

7/12 2023 AI i konsten

Utvecklingen inom AI går snabbt. Ett område som påverkats är hur man framställer bilder. I dag kan du enkelt från en textbeskrivning be en AI att ta fram bilder, fotografier och illustrationer. Men vilka faror och möjligheter finns med den nya tekniken?

Mathias Jansson berättar i den här föreläsningen om hur de nya AI-bildverktygen fungerar och vilka faror och möjligheter det finns med den nya tekniken. Hur kommer konsten att påverkas av den snabba utvecklingen inom AI? Du får också lära känna några konstnärer som använder sig av AI på olika sätt i sitt konstnärskap. Föreläsningen ägde rum den 6 december 2023 på Zoom.

Den inspelade föreläsningen kan du se på våra medlemssidor.

Bild skapad med DALL-E Bing.