Gatans Rum affischmuseum

2/9 2020 Nätverket

Gatans Rum är ett Arvsfondsprojekt med Söderhamns Konstförening som projektägare. Tillsammans med unga vill man skapa en helt ny mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap, utveckla ett demokratirum av konstnärligt berättande.

Med projektet skapar unga en mötesplats i det offentliga digitala rummet där nyanlända och svenska barn och ungdomar i åldern 6 – 25 år kan mötas i konstnärligt skapande och på ett kreativt sätt göra sig hörda och bli sedda. Inom projektet utarbetar projektgrupp och referensgrupp en metod att i studiecirkelform, självorganiserade grupper, lägerverksamhet och workshops använda egna bilder och text i ett konstnärligt berättande.

Metodprogrammet är en praktisk handledning i att skapa affischer genom en app och ett samtal om etik på nätet, upphovsrätt, mångfald, jämställdhet och normer men också affischens historia och hur man kan bilda en grupp. Projektet är nätbaserat och når därmed många unga i hela landet.

Söderhamns Konstförening driver projektet vidare regionalt inom sin organisation tills det hittar en form att presenteras på nationell nivå. Erfarenheter och metod har också en kanal till regional och nationell nivå genom de medverkande studieförbunden.

Sverige har inget affischmuseum. Det vill vi ändra på. Gatans Rum bjuder in unga till konstnärligt skapande och till att uttrycka sina tankar för att skapa Sveriges första affischmuseum med en nätbaserad plattform och på fysisk plats i Söderhamn.

”Affischen är en kraftfull röst som tar plats i det offentliga rummet. Med Gatans Rum vill vi skapa en rörelse bland bildintresserade unga människor för att synas och höras i konstnärlig form, ett demokratiforum där unga kan medverka oavsett om man bor på landet eller i storstaden.”
säger Ragnhild Sandelius Brodow projektledare för Gatans Rum.

Under hösten arrangerar Gatans Rum flera workshops on-line för de som är intresserade. Se deras Facebook-sida för mer information.

Texten är hämtad från Gatans Rum och från Arvsfondens hemsida.

Gatans Rum arrangerar under hösten workshops on-line.