Gestaltad livsmiljö nytt fokusområde

24/9 2020

I februari 2018 presenterades propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö". I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken.

Regeringen skriver på sin hemsida:

I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Läs mer på Regeringens hemsida.

Politikområdet som går under namnet Gestaltad livsmiljö är ett delat uppdrag för myndigheterna Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet – med syfte att genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv skapa förutsättningar för att olika instanser i samhället ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

I början av september arrangerade Statens Konstråd en konferens om Gestaltad Livsmiljö och om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov.

Konferensen filmades och finns tillgänglig på ArkDes hemsida.

 

Introduktion till Gestaltad livsmiljö 2020