Integration – vandringsutställning från distrikt Västernorrland

19/4 2020

Under de senaste åren har distriktet i Västernorrland producerat olika vandringsutställningar som turnerat hos regionens konstföreningar. Årets utställning har namnet Integration och har tillkommit efter ett initiativ från en av styrelsens medlemmar, Jeko Hajyusuf, från Syrien men sedan många år boende och verksam i Sollefteå.

På Sundsvalls konstförenings hemsida kan man läsa om utställningen:

Jeko har själv via sitt konstutövande, utställningar och konstvänner kommit in i det svenska samhället snabbare än vad som annars kunnat ske.

Vi har många nyanlända inom regionen. En hel del av de som anlänt under olika tidsperioder av invandring har i sitt bagage konstutbildning. Andra har sedan de kom till Sverige sökt sig till olika konstutbildningar.

I våra kommuner finns således ett antal konstnärer som genom sin konst fått en ny kontaktyta gentemot sitt nya hemland. Konsten känner som regel inga landsgränser. Den kräver inget lokalt språk för att förstås och därför kan den brygga över där språket sätter spärrar för förståelse och känslor.

Projektet har samlat ett antal konstnärer som får visa sin konst, kanske också utföra den i ett publikt sammanhang runt om i regionens kommuner. De som deltar kommer från olika världsdelar och arbetar med olika konstformer. Vi hoppas att utställningen skall bidra till att vidga vår förståelse för att likheterna är större än skillnaderna.

Konstnärer som medverkar i utställningen:

  • Hasan Aslan
  • EsmeilBehnoushan
  • Wejdan Derky
  • Jeko Hajyusuf
  • Sona Osman
  • Lejla Porovic
  • Maja Spasova
  • Miriam De Vincenti

Sundsvalls konstförenings hemsida.

Hasan Aslan ur utställningen Integration.