Intervju med Hammarö konstförening

20/5 2018 Mångfalder

I många fall är det genom kontakter och nätverk med andra ideella föreningar och organisationer som man får nya idéer och inspiration till den egna verksamheten. Så var det när Hammarö konstförening tog initiativ till att starta upp en verksamhet med kreativa aktiviteter för ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Ordförande i konstföreningen Pirjo Åberg berättar hur det gick till.

För det första hur kom det säg att konstföreningen engagerade sig för ensamkommande flyktingbarn i kommunen?

-Initiativtagaren i vår förening var styrelseledamoten Eva Nordlöf. Hon var sedan tidigare engagerad i ensamkommande flyktingbarns situation. Det hela började hösten 2014 då Eva kontaktade Rädda barnen och vi fick 2000 kr, lite textilfärger och vita T-shirts.

-Hon tog sedan initiativet till att  prata med personalen på HBV-hemmen för ensamkommande flyktingbarnen som tyckte det var ett roligt initiativ. Vi  var några från konstföreningen som ställde  upp som ledare. I december träffade vi killarna (ca 6 st) två gånger och de gjorde schablontryck på T-shirts. Dessa togs till försäljning under Tomtens dag i Skoghalls centrum. Vi fortsatte måla på papper, pannåer och skiffer. Det blev minst åtta tillfällen.

Föreningen sökte sedan pengar för att utveckla projektet. Hur fick ni vetskap om att man kunde söka pengar och var det svårt att formulera en ansökan?

-Hösten 2015 såg vi i tidningen att föreningar kunde söka medel hos Region Värmland. Samtidigt föreslog även vår kultursekreterare i Hammarö kommun oss att söka bidrag. Då hon kände till vårt arbete i samarbete med Rädda barnen.  Föreningen beslutade att söka pengar och efter en andra omgång fick vi 10.000 kr.

-I ansökan fick vi göra en projektbeskrivning med syfte, mål, bakgrund, skäl till projektet och historik.  Där beskrev vi bland annat  att detta var ett sätt att skapa kreativa aktiviteter för nyanlända och att de skulle känna sig välkomna. Vi fick avslag först utifrån perspektivet kultur men beviljades sedan bidrag  utifrån integration. Vi tycker absolut att fler föreningar kan prova på detta. Kulturen enar! Vi är mer en konstnärsförening och kan därför själva bidra med våra kunskaper inom måleri med mera.  Vi har ett nära samarbete med Hammarö kommun och kulturenheten och anordnar tillsammans Ö-konstrunda och Vårkonstutställningen för Hammaröborna. Jag tror att  konstföreningar kan finna olika vägar för ett engagemang genom att till exempel ta med ensamkommande barn på museer eller andra kulturella aktiviteter

Kan du berätta hur ni har arbetat med ensamkommande flyktingar i er konstförening?

-Styrelseledamöterna Gunnel Otter och Eva Nordlöf  åkte på inköpsrunda. De köpte akrylfärg, akvarellådor, ritkol, pennor, papper, pannåer, lera med mera.

-Aktiviteten drogs igång under sportlovet den 1, 3 och 4 mars 2016. Vi målade en dag i vardera av de tre husen vid boendet. Sammanlagt deltog 24 killar. Gunnel började med att visa hur man kan blanda de tre grundfärgerna. De blev fascinerade över att man kan få fram andra färger. Sedan målade de egna valda bilder. Några killar tecknade. Nu blev det tal om att delta i UKM (Ung Kultur Möts) i Skoghall.

-Den 9:e mars var Gunnel och Eva  på boendet. 14 killar deltog. De fortsatte på sockenstugan( där vi har utställningslokal och verkstad) den 15 mars. Annelie, Inger, Git, Gunnel och Eva målade akryl. Gunnel visade hur man kunde måla ett landskap. SVT Värmland var där och gjorde ett reportage.

-Sedan åkte Gunnel och Eva  och hämtade målningar på boendet. Nio killar ville delta i UKM. Någon dag sedan hjälptes Siv, Gunnel, Annelie och Eva åt med att montera deras målningar med passepartouter. De åkte till ungdomsgården i Skoghall  och lämnade allt på kvällen. UKM blev en framgång för tre killar. De gick vidare till länsutställningen på Kronoparken.

-Vi träffades sedan en gång till i april och målade med akryl men gången därpå kom inga killar och vi bestämde att vänta med en nystart till hösten. Eventuellt åker vi ut någon gång nu under sommaren.

Kommer ni att fortsätta med den här eller liknande verksamhet i framtiden?

-Det har varit fantastiskt att vara med på målarträffarna i både vår lokal samt på boendet. Vi har träffat fantastiska, generösa och intresserade grabbar, måna om att lära sig måleriets olika tekniker.  Det här är även ett sätt för dem att få lära sig svenska och vi har alltid gjort oss förstådda på något vis. Vår upplevelse är också att killarna som har svåra erfarenheter bakom sig ger uttryck för sina upplevelser i sina bilder. De visar med stolthet bilder som föreställer deras forna hem. Det här har verkligen varit ett ömsesidigt utbyte av kultur och tankar.

-Vi har bestämt oss för att fortsätta till hösten med våra aktiviteter. Vi har börjat så här men tror att det kan fortsätta framöver i någon form. Vi planerar också att ha en utställning med killarnas alster till hösten.

Foto: Eva Nordlöf.