Intervjuer med deltagarna

19/5 2018 Konsten att agera

Konsten att agera var ett seminarium som arrangerades den 29 november 2018 på Moderna Museet i Stockholm. Under konferensen gjorde vi ett antal intervjuer med deltagare och föreläsare som nu finns tillgängliga på vår hemsida.

Konferensen Konsten att agera ville undersöka gränser, rådande kriterier och hierarkier inom den västerländska konstscenen och bild-och formbranschen, samt diskutera bedömningskriterier och vilka uttryck som tillåts inom dessa system. Konferensen ställer frågan: Hur ska vi göra för att fler utlandsfödda bild- och formskapare ska ta plats på landets konst och kulturscener?

Arrangörer: Projekten Konsten att delta (Konstnärernas Riksorganisation) och Konsten att mötas (Sveriges Konstföreningar) i samarbete med Moderna Museet och Sensus och med finansiellt stöd av PostkodStiftelsen.