Invigning av Konstens vecka 2023 i Östersund

19/9 2023

Lördagen den 30/9 invigs Konstens Vecka av Gertrud Sandqvist, förbundsordförande för Riksförbundet Sveriges Konstförening på Folkets Bio Regina i Östersund.

I år invigs Konstens Vecka hos distriktet Jämtland-Härjedalen som också har laddat upp med ett fullspäckat program hos länets konstföreningar och andra konstarrangörer.

LÄNSINVIGNING Jämtland Härjedalen, LÖRDAG 30 SEPTEMBER
Folkets Bio Regina, Prästgatan 56, ÖSTERSUND kl.13.
Moderator Catarina Lundström.

Filmvisning, 5 min: ”Glenn the Great Nature Lover” av Anna Erlandsson.

Ellen Hyttsten, ordförande Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen, hälsar välkommen.

Gertrud Sandqvist, förbundsordförande för Riksförbundet Sveriges Konstförening, inviger Konstens Vecka.

Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium för bild- och formkonst delas ut och årets stipendiat berättar om sitt konstnärskap.

Föredrag av Gertrud Sandqvist: Koncentrisk pedagogik – att inte veta. Om konst och pedagogik, dels utifrån Sandqvist erfarenhet som rektor och professor på Konsthögskolan i Malmö, dels från den legendariska konstnären och pedagogen Mary Kellys tankar.

Arrangörer: Sveriges Konstföreningar Jämtland Härjedalen i samarbete med Jämtlands läns konstförening, Jamtli, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun.

(Kl.15.00 startar Konst på Bio: Picassos äventyr. Se mer information i programmet under Bio Regina.)

Ladda ner Konstens Veckas program här.