Konst på kryss över sundet med Helsingborgs konstförening

4/5 2021

Får åttonde gången i rad kryssar konsten mellan danska Helsingör och svenska Helsingborg. Vi pratade med Helsingborgs konstförenings ordförande Ulf Hedén som står vid rodret för utställningen på den svenska sidan om vad utbytet mellan länderna har betytt och hur stängda gränser höll på att sätta käppar i hjulet denna gång.

Ulf kan du berätta lite om konceptet med Konst på Kryss? När började det och vad var syftet?

-Helsingborgs Konstförening och Kunstforeningen for Helsingør og Omegn inledde 2007 ett samarbete vi kallar för Konst på Kryss / Kunst på Kryds. Vartannat år arrangerar vi konstutställningar på båda sidor av Öresund, i år för 8:e gången.

-I samarbetet vill vi visa upp likheter och skillnader mellan våra länders konst. Vi vill att de konstnärer som deltar ska lära känna varandra bättre och få större kunskap och förståelse för grannlandets konst. På så vis stärker vi samarbetet och fördjupar integrationen mellan Helsingborg och Helsingør.

-Grundidén är att båda föreningar i samarbete på olika sätt väljer ut konstnärerna. Vi erbjuder tio svenska och tio danska konstnärer att ställa ut. Fem danska och fem svenska konstnärer ställer i år ut på Dunkers kulturhus och lika många på Marienlyst Slot. Två utställningar på var sin sida om sundet, med olika konstnärer, tekniker och konstverk.

Hur har ni tacklat alla problem med restriktioner kring resande över gränserna som uppkom i samband med pandemin?

-Vi har jobbat digitalt hela tiden. Både inom den grupp i vår styrelse som planerade för detta och med våra danska vänner. Tillsammans gjorde vi en gemensam katalog på Google Drive där allt material laddades upp. På så sätt fick alla tillgång till foton från alla de 100 ansökningarna från både de danska och svenska utställarna. Vi gjorde urvalet av de danska konstnärerna och de i Danmark valde de svenska. Vi valde 10 konstnärer vardera.

-Vi fick ju inte resa till varandras länder, men vi hittade en lösning. Vi träffades på färjan som trafikerar sundet mellan städerna och där planerade vi upp vilka konstnärer som skulle ställa ut på Dunkers Kulturhus respektive Marienlyst Slot. För transporterna av konsten hade vi tur. När Sverige öppnade gränsen för inresa kunde våra danska vänner ta sig hit med den konst som skulle till Dunkers Kulturhus, samt hämta den konst vi skulle transportera till Helsingör och Marienlyst.

Utställningen på Dunkers Kulturhus med Konst på Kryss. Konstnär: Herdis Rye Sörensen.Foto: Ulf Hedén

Fanns det några planer på att ställa in Konst på kryss i år eller bara arrangera utställningen digitalt?

– Vi har hela tiden haft en omfattande presentation på vår hemsida och skulle vid behov kunna göra hela utställningen digital. Nu behövdes inte det, men vi har fortfarande kvar att bestämma hur mycket av utställningen på Marienlyst som vi kan göra digitalt. Vi hade inga planer på att ställa in, det ska genomföras på något sätt, så var utgångspunkten.

Vilken betydelse har utbytet mellan era konstföreningar (Helsingborg och Helsingör) haft för er verksamhet. Får ni nya uppslag på konstnärer som ni vill ställa ut eller liknade?

-Vi har arrangerat några utställningar under åren med danska konstnärer. Vi har deltagit i konstarrangemang som Helsingörs konstförening haft i Helsingör. De har deltagit i några av våra arrangemang. Vi har sett att föreningarna har ett stort utbyte av varandra. Vi har lärt oss ett mera personligt arbetssätt från den danska föreningen, att vara mer medlemsnära i våra aktiviteter och arrangemang. Vi har också lärt oss att vi behöver skapa aktiviteter som angår våra ”konstnärsmedlemmar

-Vi har ju cirka 160 konstnärsmedlemmar på vår hemsida, med länk till deras egna hemsidor. Det är bland dessa urvalet gjorts till Konst på kryss. Vi har också nyss startat ett koncept som heter ”Månadens konstnär” bland dessa. Där presenterar vi en ny konstnär på vår hemsida och i sociala medier varje månad . Foton, text, film och några verk i vårt skyltfönster. Detta har vi dock kommit på själv, men det är en frukt av det medlemsnära tänkandet som Helsingör gett oss.

Slutligen vad längtar ni efter mest när pandemin är över?

– Som förening har vi drivit ett galleri med 6-7 utställningar per år under 5-6 år. Vi har lagt ner det nyligen, arbetsbördan blev för stor och besöksfrekvensen för liten, så vi har lämnat den lokalen och flyttat till en mindre lokal. Tanken är att vi ska ta ny sats, hitta nya arbetssätt och idéer i den medlemsnära inriktning som jag beskrev ovan. Om vi ordnar utställningar blir det kanske ”pop-up” i tillfälliga lokaler eller som nu i samarbete med Dunkers Kulturhus, Sofiero slott och andra aktörer. Konst på Kryss tror vi dock har blivit en tradition, nu åttonde gången, inte minst därför att den ligger i linje med de båda städernas vision om tätt samarbete.