Konsthögskolornas nyexaminerade konstnärer

16/11 2020

För många studenter vid landets konsthögskolor blev det en annorlunda examen i år på grund av Corona. Examensutställningar flyttades, ställdes in eller kunde bara arrangeras digitalt. Vi har samlat in information om var du kan läsa mer årets nyexaminerade konstnärer.

Konsthögskolan i Malmö

Varje år producerar Konsthögskolan i Malmö en gedigen årsbok där alla elever medverkar. Sedan några år tillbaka finns årsböckerna tillgänglig som en PDF att ladda ner på deras hemsidan. I årsboken 2020 hittar du också alla som avlagt MFA examen under året och presentation av deras examensverk och konstnärskap.

Konsthögskolan i Umeå

På Konsthögskolan i Umeås hemsida kan du hitta årets MFA studenter med presentationer av deras konstverk och korta intervjuer med studenterna.

Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

Även på Kungliga Konsthögskolan kunde man under våren inte genomföra examensutställningar som vanligt, men i slutet av sommaren då situationen var något bättre kunde utställningarna genomföras. Till utställningarna producerades en katalog som du kan ladda ner från deras hemsida med information om studenterna.

Konstfack i Stockholm

På hemsidan konstfack2020.se har konsthögskolan lagt upp information om sina avgångselever och filmer från avgångsutställningarna.

HDK-Valand Göteborg

Valands avgångselever skulle ställa ut på Göteborgs konstmuseum men den utställningen blev inställd som mycket annat under våren. Istället har man skapat en hemsida där alla elever finns presenterade.

Screenshot från hemsidan med Konstfacks vårutställning.