Kultur kan rädda liv

26/1 2021

Norra Hallands Konstförening bjöd in till ett samtal med rubriken: “Kultur kan rädda liv”. Två konstkritiker, Dennis Dahlqvist, SVT och Sara Arvidsson, GP, samtalar om kulturens betydelse för hälsoläget i en kommun. Sewilius Berg, Culturum, är moderator under samtalet.

Det var i samband med konstföreningens digitala årsmöte den 24 januari som man bjöd in allmänheten till ett öppet samtal om kulturens roll i våra liv. Hela samtalet spelades in och finns nu tillgängligt på konstföreningens hemsida.

Kultur kan rädda liv

Två konstkritiker, Dennis Dahlqvist, SVT och Sara Arvidsson, GP, samtalar om kulturens betydelse för hälsoläget i en kommun. Sewilius Berg, Culturum, är moderator under samtalet.