Mario Klingemann och oraklet i Delfi

11/9 2020 Digitalisering

Mario Klingemann hör till de konstnärer som tagit tekniken med artificiell intelligens till sig och som skapar nya spännande koncept som ställer frågor om medvetande och skapande hos framtidens maskiner.

”Memories of Passersby I” (2018) består av en installation med ett träskåp som påminner om ett TV-skåp från 50-talet och två stora skärmar. På skärmar skapas hela tiden nya porträtt, manliga på den ena skärmen och kvinnliga på den andra. Det är ett neuralt nätverk, en AI, som utifrån en stor databas med historiska porträtt har lärt sig porträttkonsten och som nu skapar nya porträtt av människor som inte finns. En AI behöver aldrig ta ledigt så därför kan du stå och betrakta dessa porträtt hur länge som helst eftersom det hela tiden skapas nya porträtt på skärmarna.

Memories of Passersby (2018) av Mario Klingemann

”Appropriate Response” (2020) är ett av de senaste verken av Klingemann som använder sig av AI. Även det en installation som består av en möbel, i det här fallet en bönstol där besökaren kan knäböja och få svar på sina frågor i form av en mening på 125 bokstäver. På väggen framför besökaren finns en informationstavla av den gamla typen som fanns förr på t ex flygplatser där bokstäverna i varje ruta bläddrades fram och skapade ett karaktäristiskt ljud.  Ett ljud som idag är lika utdött som tangentnedtryckningar på en mekanisk skrivmaskin och TV:s testbilds signal.

Klingemann samlade in 60.000 citat och aforismer och matade sedan in dem GPT-2, ett program som kan skapa mycket trovärdiga och korrekta texter, som kan vara svåra att skilja från en människas.  På skärmen framför besökaren bläddras bokstäverna fram och bildar en ny aforism som svar på din fråga. För är inte aforismen egentligen den bokstavliga meningen med livet? Men precis som det antika oraklet i Delfi så är svaret som besökaren får både mångfacetterat och mångbottnat. Det är upp till dig själv att avgöra och tolka budskapet som står på skärmen.

Glöm inte bort Kung Krösus som rådfrågade oraklet i Delfi om hur det skulle gå för honom i kriget mot perserna. Oraklet svarade att om Krösus korsade floden Halys skulle ett stort rike gå under. Krösus tog det som ett tecken på att han skulle segra och korsade floden, men det visade sig att det var hans eget rike som gick under när han förlorade kriget.

Appropriate Response (2020) av Mario Klingemann