Mother Tongue på Equator Art

26/5 2018

Videokonstutställningen Mother Tongue visas under april månad på arkitektkontoret Equator i Stockholm. Vi fick några ord med ordförande Carl Johansson som berättade om konstföreningens verksamhet och om hur man använder sig av utställningsersättningen för att kunna locka till sig och ställa ut intressanta konstnärer.

Kan du berätta lite om er konstförening?

-Vi är en konstförening på ett arkitektkontor och ser vår verksamhet som ett sätt att tillföra nya och berikande perspektiv till vår huvudverksamhet.  I dagsläget är knappt halva kontoret medlemmar i konstföreningen.  Vi har funnits sedan 2003, men kontoret har haft en konstförening i flera omgångar även tidigare.

Vilka aktiviteter brukar ni arrangera under året?

-Årligen har vi som ambition att hålla i ca 6-10 utställningar. Vi brukar arrangera utställningar med olika typer av konstnärer, för att på så vis garantera en bredd av verkstyper.  Utöver de utställningar vi arrangerar på kontoret så har vi också som mål att arrangera besök på externa utställningar på olika museer och gallerier.

Er konstförening ansöker om utställningsersättning till era utställare. Vad betyder ersättningen för er möjlighet att ställa ut konstnärer?

-För oss innebär det en möjlighet att faktiskt attrahera intressantare konstnärer.  Genom det kompletterande bidrag detta utgör för konstnärerna får vi som konstförening en möjlighet att kunna ställa ut konstnärer som generellt håller en högre verkshöjd än vad vi annars hade kunnat få med vår relativt lilla konstförenings ekonomiska förutsättningar.

På så vis ser vi som konstförening att det är värdefullt för oss, men vi ser också att det är en typ av ersättning som gör stor skillnad för de enskilda konstnärerna med, och ger dem förutsättningar att kunna ställa ut oftare och på fler ställen än de annars hade haft möjlighet till.

Kan du berätta lite om varför ni ville visa videokonstutställningen Mother Tongue?

-Vi jobbar i konstföreningen på att hålla en bredd i både typer av verk och i typer av konstnärskap. Mot bakgrund av detta framstår Mother Tongue som ett mycket intressant, relevant och spännande.  Det är verk av konstnärer vi sällan får möjlighet att visa upp med en typ av verk (video) som vi sällan får möjlighet att visa.

Utställningen blir alltså relevant och intressant både genom sina deltagande konstnärer, deras bakgrunder samt genom de ämnen den berör och som konstförening ser vi verkligen fram emot att kunna visa den.

Om Mother Tongue:

I utställningen Mother Tongue presenteras sju turkiska konstnärer som alla använder video som ett centralt medium i sin konst samtidig som de arbetar med social aktivism. I ett Turkiet som ständigt blir mer autoritärt påminner de oss om hur viktig den fria, kreativa konstscenen är

Equator Art – en utställning från förra året (2017) kuraterad av Jonatan Habib Engqvist.