Mother Tongue på Karlstads universitet

26/5 2018

Under februari visades videokonstutställningen Mother Tounge på Karlstads universitet. I utställningen Mother Tongue deltar sju turkiska konstnärer som alla använder video som ett centralt medium i sin konst samtidig som de arbetar med social aktivism. I ett Turkiet som ständigt blir mer autoritärt påminner de oss om hur viktig den fria, kreativa konstscenen är.

Utställningen invigdes den 1 februari av prodekan Henrietta Huzell  på Karlstads universitet. (se bild t.h). Tisdagen den 13 februari  arrangerade Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid universitetet,  ett öppet diskussionsmöte i anslutning till utställningen. Samtalet kretsade kring “Konstens och kulturens betydelse för yttrandefrihet och demokrati.” Ett 40 personer närvarade;  däribland ett antal lärare och forskare från universitetet, samt representanter för Konstfrämjandet, Kronoparken Kultur, Värmlands konstförening, Region Värmland och ett par fristående konstnärer. Samtalet blev en givande introduktion till utställningen.

Prodekan Henrietta Huzell inviger utställningen Mother Tongue på Karlstads universitet. Foto: Margareta Wallin