Norsk videokonst hos Terracotta konstförening

26/2 2019

På Länsstyrelsens kontor i Skara hittar man Terracotta konstförening. Under oktober månad visar konstföreningen videokonstutställningen 3xNorge med tre unga samtida norska konstnärer. Ordförande Christina Åkerman berättar mer om konstföreningen.

Kan du berätta lite om er konstförening?

-Vi är en arbetsplatsförening på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns kontor i Skara. Här finns också Jordbruksverkets lokalkontor i samma hus. Även de har möjlighet att vara med i konstföreningen.

Ni har lånat videokonstutställningen 3xNorge. Brukar ni visa videokonst eller varför blev ni intresserad av den här utställningen?

-Jag läste om den i nyhetsbrevet och föreslog styrelsen att vi skulle visa den. De blev intresserade och på den vägen är det. Vi har inte visat någon videokonst tidigare. Vartannat år så har vi ”Länsstyrelsebiennalen”. Det är verk som anställda på länsstyrelsen har skapat och som ställs ut på flera av länsstyrelsens kontor i länet. Det har inte varit någon videokonst i dessa utställningar.

Är videokonst och digital konst något som er konstförening skulle vara intresserad av att visa mer av i framtiden?

-Vi får se hur denna utställning tas emot. Kanske kan det bli mer.

Kan du berätta lite om vad som händer i er konstförening under hösten?

-I oktober har vi planerat en utflykt till Vara där Varabygdens konstförening ställer ut verk av Marianne Abelsson, bl.a. glasobjekt och grafik.

Stillbild ur Siri Bråtveit, Ponytales (2014),