Östgöta Konstförening – 100 år i konstens tjänst

22/6 2021

Den 19:e juni för hundra år sedan bildades Östgöta Konstförening. Vi frågade Anders Lindkvist, ordförande i konstföreningen hur man firade hundraåringen.

Östgöta konstförening firar 100 år i år. Hur kom det sig att konstföreningen bildades en gång i tiden?

– Det enklaste svaret på frågan om bakgrunden till att föreningen bildades är nog att konstatera att det låg i tiden. En tid inte helt olik vår, där industrins omvälvande effekter utmanade invanda traditioner inom ekonomi, politik och kultur, samtidigt som Europa försökte hela sig själv efter ett omfattande krig och en pandemis härjningar. Att något nytt skulle ta vid, efter att det gamla förverkat sin rätt, stod klart också vid Östgöta Konstförenings bildande 1921, även om också oron för vad som skulle bli av konstens och konsthantverkets kvalitetssträvanden var tydlig, när massproducerade varor översvämmade marknaden. Detta framgår inte minst av det upprop som Prins Eugen riktade till östgötarana inför föreningens bildande:

”I dessa tider, då stora krafter verka depraverande på smak och sinne och mottagligheten för det sköna förminskas eller röner inverkan från industrins gottköpsvaror, hos vilka man saknar det gamla hantverkets adelsmärke, gäller det att söka åstadkomma en damm mot smakfördärvande inflytanden.”

Öppnandet av 100 årsjubileet med Anders Lindkvist ordförande och Fanfarblåsaren. Foto: Anne-Marie Grubbström

Er konstförening har vid tidigare jubileum gett ut böcker för att uppmärksamma jubileet? Blir det en bok även denna gång och vad handlar den om i så fall?

-Föreningen har genom åren haft en ganska omfattande bokutgivning. Mest ambitiös är nog boken ”Om konst”, som gavs ut till 90-årsjubileet, med en omfattande presentation av de hittills utsedda konststipendiaterna. I år har vi kompletterat den tidigare utgivningen med ”Mer om konst” och en utställning med det senaste decenniets stipendiater. På så vis finns nu hela den 100-åriga historien tillgänglig i bokform.

Jag förmodar att pandemin har satt en del käppar i hjulet både för er ordinarie verksamhet och firandet av jubileet? Hur kommer ni att fira 100 års jubileet och har ni fått tänka om på något sätt?

– Självklart har den publika delen av föreningens verksamhet tagit skada av pandemin, men arbetet med bok och utställning och förberedelser inför jubileumsfirandet har tagit sin tid i anspråk. Tursamt nog hann det slutföras lagom till att restriktionerna lättades och vi kunde hälsa en publik välkommen. Den 19 juni, på den exakta hundraårsdagen, kunde vi dessutom samla omkring 100 av våra medlemmar utomhus, till högtidlighållandet av 100-årsminnet.

Öppnandet av 100 årsjubileet. Inbjudna gäster i skuggan. Foto: Anne-Marie Grubbström

100 år är ju en ganska ansenlig ålder för en förening och mycket har ju förändrats i samhället på 100 år. Hur ser ni på framtiden?

-För att inte tyngas av historien, satte vi som rubrik på vår verksamhetsplan för 2021: ”100 år har gjort oss unga på nytt”. Som syn för sägen genomför vi tillsammans med Östergötlands museum en ungdomsutställning med titeln ”Ung Konst Öst”, lagom till att museet åter öppnar sina portar, efter en omfattande renovering i slutet av året. Det blir ett jubileumsarrangemang som tar oss vidare in i framtiden.

Berit Hyland tackar Björn Gustavsson f.d. ordförande. Foto: Anne-Marie Grubbström