Performance på Zoom hos FOI i Linköping

21/10 2021

FOI Konst- och Kulturförening i Linköping är en av flera arbetsplatskonstföreningar som under hösten har arrangerat performance på Zoom för sina medlemmar. Vi frågade dem hur de upplevde att se performance digitalt och om de inspirerades på något sätt inför framtidens föreningsarbete.

Hur kom det sig att ni valde att visa Performance på Zoom?

Framför allt att det var en aktivitet vi kunde genomföra under Corona-tiden. Sen var det flera av verken som lät spännande. Vi hade nog inte vågat oss på att anordna aktiviteter på något annat sätt. (Att det var kostnadsfritt var såklart positivt också)

Ni har visat 4 verk än så länge av 5 bokade. Hur har responsen hittills varit från era medlemmar?

Det har inte varit jättemånga medlemmar som har deltagit men responsen från de som deltagit har varit överväldigande positiv. Det har varit ganska olika verk, men alla konstnärer har imponerat på olika sätt. (Att det har varit svårt att locka deltagare tror vi beror på att det är svårt att konkurrera med andra aktiviteter/upplevelser som alltid finns tillgängliga online.)

Har upplevelsen från Performance på Zoom gett er förening några nya idéer på hur man kan uppleva konst eller arbeta med konstupplevelser i er konstförening?

Vi fick en idé om att man kan kombinera traditionellt med digitalt. T.ex. genom att ordna en ”bio-liknande” upplevelse där våra medlemmar samlas på samma plats men konstnären befinner sig någon annanstans och presenterar sitt verk digitalt. Då får vi det positiva med att uppleva någonting tillsammans med andra människor men samtidigt kan vi ta del av konst som annars inte varit tillgänglig för oss (t.ex. då en konstnär befinner sig långt bort).

Nu har ju restriktionerna släppt när det gäller pandemin. Men är det några erfarenheter ni kommer att ta med er i ert fortsatta föreningsarbete?

Vi tänker det är möjligt att vi anordnar digitala eller hybrida event i framtiden. Exempelvis om vi anordnar en föreläsning så kan tillåta att personer deltar via video eller på plats. Vissa aktiviteter kanske också gör sig bättre digitalt jämfört med fysiskt. (t.ex. Shifting Modes av Hanna Filomen Mjåvatn)

Förutom Performance på Zoom har ni några andra aktiviteter inplanerade under hösten?

Under november månad anordnar vi en konstutställning med verk från konstnärer i regionen. I samband med utställningen har vi en utlottning där vinnarna får en summa pengar till att köpa verk från utställningen.

Torres Nunez del Prado Paola ur international Live Coding Conference, Mexico, 2017.