Performance på Zoom hos Socialstyrelsens konst- och kulturförening

25/10 2021

Socialstyrelsens konst- och kulturförening i Stockholm är en av flera arbetsplatskonstföreningar som under hösten har arrangerat performance på Zoom för sina medlemmar. Vi frågade dem hur de upplevde att se performance digitalt och om de inspirerades på något sätt inför framtidens föreningsarbete.

Hur kom det säg att ni valde att visa Performance på Zoom?

Att erbjudandet kom mitt under pandemin var väldigt lägligt då våra ambitioner att erbjuda kulturaktiviteter blivit väldigt begränsade p.g.a. av restriktionerna i samhället.

Vilka delar av performance på Zoom var det som lockade?

Först och främst möjligheten att kunna erbjuda kulturaktivitet trots begränsningar, ett bekvämt alternativ med kulturellt innehåll. Att bryta eventuell kulturtorka och i viss mån isolering.

Spelade det in att det var digitalt?

Utifrån rådande omständigheter med pandemin var det viktigt, annars ingen form vi prioriterar då medlemmarna uppskattar social gemenskap.

Att det var performance konst?

Ja, det är helt inom ramen för vår förenings uppdrag. Dessutom möjligheten att ta del av för oss okända konstnärers verk. Även det omvända att ge konstnärer ett ”rum ” för att visa sin konst under detta svåra år.

Att det var kostnadsfritt?

Kostnadsfritt kan ibland vara lite problematiskt då deltagare alltför lättvindigt väljer bort, dvs kan finnas en värdering och viktning kopplad till avgift för aktivitet.

Hur har responsen hittills varit från era medlemmar?

Inte i den utsträckning vi hade förväntat oss, kan delvis hänga ihop med ovanstående kring kostnad. Även kanske att en del medlemmar är pensionärer och inte uppskattar digital visning, men det är enbart en gissning (vi har inte gått ut och frågat). Kan även handla om att det kan finnas en trötthet på digitala möten, men enbart en gissning.

Har upplevelsen från Performance på Zoom gett er förening några ny idéer på hur man kan uppleva konst eller arbeta med konstupplevelser i er konstförening?     

Det har blivit tydligt att gemenskapen med andra i en aktivitet, som t ex en stadsvandring, är att föredra för medlemmarna. Stadsvandring med begränsat antal har vi kunnat erbjuda periodvis då restriktionerna tillåtit. Erfarenheten är att betydelsen av att ses i praktiken inte går att ersätta med digitala aktiviteter. Performances-insatserna har fungerat utmärkt vad gäller teknik och framföranden.

Förutom Performance på Zoom har ni några andra aktiviteter inplanerade under hösten?

Vi har haft fyra guidade stadsvandringar på tema konst och kultur/arkitektur samt digitala konstnärssamtal. Föreningen kommer att ha en sedvanlig fysisk höstavslutning med utlottning av vinster, musikprogram och lite mingel med vin och tilltugg.

Potatisekonomin av John Huntington.