Sahar Burhan – Som fågel

13/11 2020

Konstnären Sahar Burhan har skapat "Som fågel" ett interaktivt konstprojekt som är baserat på att bygga bon inspirerade av fågelbon för flyktingar. Genom ett samarbete med Sveriges Konstföreningar är det tänkt att projektet ska spridas över landet.

Vi frågade Sahar Burhan som driver konstföreningen V.O.D.K.A.N och konstgalleriet Kameleont i Norrköping vad är det som driver henne som konstnär och vad konstprojektet ”Som fågel” handlar om.

Vem är Sahar Burhan och vad är det som driver dig som konstnär?

-Jag är en visuell konstnär och jobbar med samtida konstformer och är intresserad av att skapa konstprojekt för att inkludera människor i skapandet.

-Jag föddes i Damaskus i en fattig familj där konst och kreativitet var ett akut behov för att kunna fortsätta leva. Med hjälp av konst lyckades vi skapa en värld av fantasi, full av bilder och former som fanns bara i våra huvuden. På jorden hade vi ingenting.

-När jag kom till Sverige 2007 hade jag ingenting mer än min utbildning som konstnär och min fantasi, full av många bilder och former som jag hade i huvudet. Konst för mig är en metod jag använder för att kunna leva.

Kan du berätta om konstföreningen V.O.D.K.A.N. Varför den bildades och vad som är syftet med den?

-V.O.D.K.A.N är en konstförening av nationellt och internationellt arbetande konstnärer och kulturarbetare som vill stärka demokrati och rätten att uttrycka sig fritt genom kulturen. Målet för V.O.D.K.A.N är att öka möjligheterna att påverka och att delta i kulturlivet samt att sätta fokus på yttrandefrihet, jämställdhet och mångfald. V.O.D.K.A.N är en plattform för samverkan mellan konsthantverkare, kuratorer, kulturverkare, institutioner, föreningar, organisationer, m.fl.

-Vi bistår gärna projekt, näringsliv och offentlig sektor med vår kunskap, nätverk och erfarenheter. Vi vill ta aktiv del i samhällsutvecklingen. Namnet V.O.D.K.A.N är förkortning för Vem Orkar Driva Kulturen Aktivt i Norrköping.

Som fågel är ett interaktivt konstprojekt av Sahar Burhan.

Du driver också galleriet Kameleont som kanske kommer att läggas ner? Vad beror det på?

-Konstgalleriet Kameleont har jag drivit privat sen 2015. Jag öppnade Kameleont med syftet att främja konst och kultur som medel för integration. Huvuduppgiften för mig var att följa upp och utvärdera integrationsfrågor ur konstnärliga och kulturella perspektiv genom att skapa miljöer där utlandsfödda konstnärer och kulturarbetare har möjlighet att delta och medverka.

-Jag kämpade hårt för att kunna göra verksamheten till en succé som det har varit under 5 år. Jag har gjort många konstutställningar av olika slags i samarbete med konstnärer från Sverige och hela världen, föreläsningar, seminarier, workshops och olika kulturutbyte projekt. Men jag misslyckades med att skriva en ansökan av det slag som passar att fyllas i en mall kanske! Jag hittade inga mallar som passade de verksamheter som jag driver. Inte heller passade någon av krisstöden som kom på grund av Corona pandemin. Jag tycker att det är synd att ingen bryr sig om ett konstgalleri som drivs av en utlandsfödd konstnärinna och som varit en succé under fem år.

Ett av dina senaste konstprojekt är ”Som fågel”? Vad handlar det om och vad finns det för likhet mellan fåglar och människor?

-Som fågel är ett interaktivt konstprojekt som är baserat på att bygga bon inspirerade av fågelbon för flyktingar. Jag använder naturliga material för att skapa färgade och innovativa bon på ett symboliskt sätt. Mitt syfte är att ändra stereotypen för den plats en flykting upptar när hen landar i asyllandet till en bild som ger ett intryck av den lycka som uppstår när man ser en fågel som bygger ett nytt bo.

-Vi konstnärer, är i ett ständigt behov att uttrycka aktuella frågor i vårt dagliga liv. Flyktingfrågan och människor som tvingas lämna sina länder på grund av krig, hunger eller brist på mat, de har rätt att bo i andra länder. Projektet Som fågel är ett konstnärligt och abstrakt uttryck om en lokal, nationell och internationell fråga.

En konstinstallation som föreställer konstnärens hus i ruiner i Damaskus. En stor klump av färgade klossar som byggts om i form av ett bo som inspireras av fågelbon. Konstinstallationen framför ett meddelande till människorna, som tvingades fly från sina hem för att undkomma krig eller hunger, att Norrköping lyser upp sina vägar för flyktingar i mörka nätter och öppnar sina dörrar för dem, som den brukat göra genom historien. Konstverket är en del av projektet Som Fågel som drivs av Konstföreningen VODKAN med stöd av Region Östergötland.

Tanken finns att projektet ska bli nationellt och involvera forskare, politiker och många olika grupper. Hur tänker du att det ska genomföras ute i landet?

– Vi tänker samarbeta med Sveriges Konstföreningar för att genomföra projektet nationellt. Vi vill samarbeta med professionella konstnärer som arbetar med olika material, t.ex. skulptur, installation, måleri, keramik, dans och performance.

-Vi kommer att göra workshops, samtal och arrangera möten på olika lokala platser i landet med en konstförening/distrikt som nav i processen.

-Texter skrivs och blir en del av konstverken som tas fram kollektivt och slutligen presenteras i offentliga miljöer. Vi tänker filma arbetet och dela i sociala medier för att skapa spridning. Det här jobbar vi med nu och utveckla tillsammans med olika konstföreningar i hela landet.

Besök konstföreningens V.O.D.K.A.N hemsida.