Vårsalongen närmar sig hos Tjustbygdens konstförening

26/5 2018

I början av mars drog ett snöoväder in över Sverige och ställde till det i trafiken men också för konsten. Vernissage blev inställda, eller som i Tjustbygdens konstförenings fall, så fick man skjuta på vernissage för den årliga Vårsalongen. Trots vinterns hårda grepp om landet så går konstföreningen en ljus framtid till mötes. Vi intervjuade konstföreningens ordförande Björn Gunnarsson om konstföreningens verksamhet.

I år blev er vårsalong försenad p.g.a. av snöovädret men det stoppar förstås inte en sådan långlivad tradition?

-Vår- och höstsalong har arrangerats av föreningen sedan starten. Vid Vårsalongen under mars månad inbjuder föreningen två eller flera konstnärer. I år 2018 tvingades vi emellertid skjuta några dagar på vernissagen p.g.a. klass 1-varning från trafikverk och polis med ihållande snöfall och hala vägbanor. Vid Höstsalong inbjuder föreningen fyra lokala konstnärer från Tjustbygden att ställa ut sina verk samt inbjuda var sin kollega med verksamhet utanför kommunen.

Ni har också en hel del andra evenemang under året för era medlemmar?

– Vi arrangerar ett konsttorg med möjlighet för allmänheten att köpa andra medlemmars inlämnade konstverk eller sälja av sin egen konst (dock ej egenproducerad). Sedan har vi seminarier och/eller workshop om konst och konsthantverk med professionella föredragshållare. Och minst en gång per år arrangerar vi en konstresa gärna i anslutning till ett konstföredrag.

Hur startade er konstförening?

-För mer än sjuttio år sedan fanns i Gamleby några personer med ett brinnande konst- och kulturintresse. I samarbete med Riksförbundet för Bildande Konst sändes två gånger om året stora lådor med konst, måleri, teckningar och grafik till Gamleby. Utställningslokal var hotellets festvåning och allt skedde på privat initiativ.

1955 stod den nya scenen i Gamleby Folkpark färdig. På byggnadens ena sida uppfördes det som skulle förvandlas till en liten konsthall, den enda i sitt slag bland landets alla folkparker. Här visades spanska och ryska barnteckningar, japanska färgträsnitt, svenska skämtteckningar, FIB-illustratörerm och polsk bokkonst, men framför allt svensk grafik.

I november 1956 utformas stadgar och bildas Tjustbygdens Konstförening. Enligt föreningens stadgar har man till uppgift att verka för ett ökat konstintresse i bygden. För detta ändamål vill föreningen särskilt ”föranstalta offentliga utställningar och inköpa och bland föreningens medlemmar årligen utlotta eller på annat sätt sprida värdefulla konstverk”.

Hur viktig är konstföreningen idag för kommunen?

-Våra allmänna konstföreningar står för en betydande del av kommunens konstutbud. Nytänkande och framåtsträvande inom konst är konstbildningens A och O. Denna omständighet har vi tagit ad notam i Tjustbygdens Konstförening. Föreningen är den enda som, i dagsläget, arrangerar ett konstbildningsprogram i kommunen. Våra verksamhetsplaner innehåller därför sedan 2011 såväl utställningar, seminarier, workshop som konstresor.

Sedan 2015 hyr föreningen en egen lokal i Gamleby centrum benämnd CentrumGalleriet. Föreningen har idag närmare 550 enskilda medlemmar samt ett 40-tal förenings-/ företagsandelar.

Samarbete är en också en viktig del av konstföreningens framgångssaga?

-Vi samarbetar framför allt med Gamleby Folkhögskola där vi även inbjuder skolans elever att delta. Under senaste året har vi även samarbetat med ”skapande skola-projektet” innefattande elever vid kommunens grundskolor, främst i norra kommundelen.

Vi är en aktiv förening med ett rikt och varierat utbud av aktiviteter, som väcker nyfikenhet och intresse att stödja oss. Styrelsen arbetar efter mottot: ”Syns man inte – finns man inte”.

Varje år uppmuntrar ni också två unga elever i grundskolan genom ett stipendium?

Vi utser varje år utses 2 elever från åk. 8 eller 9 vid grundskolan i Gamleby till stipendiater. Stipendiet skall utdelas till elev/elever som visat god kunskap, kreativitet och gjort goda framsteg under sin högstadieutbildning i bildkonst, trä- eller textilkonst. Årets stipendiater erbjuds sedan möjlighet att ställa ut ett eller flera verk tillsammans med etablerade konstnärer under höstsalongen.