Virveln i konsten

26/5 2020

Sveriges Konstföreningars logotype är en spiral, virvel, snurra eller vad du vill kalla den. Tanken är att den ska förmedla det som vi som organisation står för. En folkrörelse med en snurrande vitalitet både inåt och utåt. Vi samlar in konstföreningarna i ett förbund och sprider sedan ut konstbildningen till medlemmar och allmänhet.

Spiral Jetty av Roberth Smithson. Foto: Wikipedia

Virveln är en form som funnits sedan tidernas begynnelse och som ständigt dyker upp i naturen och i konsten. Från det kosmiska perspektivet med spiralgalaxer till snäckskalen på stranden, ormbunkens skott (och många andra växter som växer i spiraler) till fraktalernas mikrokosmiska spiralkompositioner. I många fall är dessa naturliga spiraler uppbyggda kring det gyllene snittet, en matematisk princip som också återkommer i kompositionen av många kända konstverk. Det är kanske inte så konstigt att människan sedan urminnes tider har fascinerats av virveln och spiralen.

Det är en uråldrig symbol och en vanligt förekommande geometrisk figur som återfinns på förhistoriska grottmålningar och i naturfolkens bildvärld. På Brú na Bóinne i Irland, som innehåller lämningar från människor som bodde på platsen för runt 6000 år sedan, kan man hitta stenblock vid gravingångar fyllda med spiraler. Spiralerna återkommer också på stenar från Malta, Portugal och Amerika

I samtidskonsten dyker spiralen upp i olika sammanhang. Den mest kända är den amerikanska konstnären Robert Smithson landskapsverk Spiral Jetty. Verket består av en stor spiral som sträcker sig ut från stranden i Great Salt Lake i Utah. Den består av stora stenar och byggdes i april 1970. Det är också ett verk som påverkas av tidvattnet, då högt vattenstånd får konstverket att försvinna under vattenytan och det är först när det blir lågvatten som den dyker upp igen.

En annan landskapskonstnär är Richard Long som liksom Smithson arbetat med stenar och spiraler i landskapet. I Sahara byggde Long 1988 upp en virvelvinds spiral av stenar som han hittade i landskapet men generellt är Long mer intresserad av att bygga cirklar i naturen. Cirkeln är till skillnad från spiralen sluten och ogenomtränglig medan en spiral är öppen och kan symbolisk tolkas som att den samlar in och fångar upp sin omgivning eller sprider ut den beroende på i vilken riktning man rör sig i spiralen.

Den brittiska skulptören Andy Goldsworthy har också skapat spiraler av stenar, men i mindre formatet. 1985 gjorde han ett konstverk av brutna stenar repad av andra stenar vid den skotska gränsen. Verket består av en spiral av runda små stenar som har delats i mitten och där ovansidan har repats med hjälp av en annan sten. Stenarna bildar en spiral medan mittlinjen i de delade stenarna bildar en annan spiral. Goldsworthy har gjort flera olika konstverk ute i naturen av löv, stenar, grenar, med spiralliknande former. Det är som om han återupprepar former som man kan hitta i växtriket men använder andra naturliga material för att bygga upp dem.

Anish Kapoors installation Decension består av en stor suggestiv svart vattenvirvel som snurrar mitt i galleriets golv. Som en maelström hotar den att suga ner besökarna i ett svart hål.

Det är inte bara i naturen som virvelkonsten dyker upp utan man kan även hitta den på en vanlig husfasad. I hörnet av Ågatan och Norra Fogdelyckegatan i Karlshamn finns en stor blå virvel på väggen med en diameter på fyra meter. Det ser ut som om virveln är på väg att sluka hela fastigheten. Det offentliga konstverket heter Virveln och är skapat av konstnären Kristoffer Zetterstrand.

Den invigdes 2016 och består av drygt 14000 kakelplattor från Italien. Zetterstrand har tidigare skapat mosaiker på offentliga byggnader som skolor och på nya Karolinska i Solna. Hans stil leder tankarna till den tidiga datakonsten med den kantiga och pixliga grafiken som de fyrkantiga kakelplattorna efterliknar. Zetterstrands Maelström är trots sin skrämmande uppenbarelse både vacker och fascinerande. Det är som virveln i sin enkla struktur återspeglar en inneboende upplevelse av skönhet som finns nedärvd i vår spiralformade DNA.

Kristoffer Zetterstrand, Virveln tile mosaic, (2016). Foto konstnären.