Distriktsstämma 2024

Ordförande Birgitta Lenken Westergren (till vänster) och 2024 års mottagare av Galanthus-stipendiet Lisette Knutsen (till höger) visar upp checken på 5000 kr som stipendiet förärar. Foto: Sven-Bertil Mårtensson.

Välfylld stämma med Sveriges Konstföreningar i Vårgårda.

Lördag 23 mars 2024:

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar distrikt Älvsborg höll stämma i hembygdsgården i Vårgårda.

Värd för stämman var Vårgårda konstförening och ordförande Therése Lethimäki som välkomnade deltagarna med smörgås och kaffe.

Efter traditionsenliga stämmoförhandlingar och konstituerade möte klubbades den nya styrelsen. Ordförande Birgitta Westergren Lenken Alingsås, vice ordförande/studieledare Marie-Louise Dahlén Lindqvist Trollhättan, nyval sekreterare Mats Amonsson Lerum, kassör nyval Leif Svensson Vårgårda och ledamöterna Rune Persson Kinna Lennarts Skoglund Alingsås, Danuta Pekowska Trollhättan och Sven- Bertil Mårtensson Ulricehamn.

I verksamhetsberättelsen redovisas att distriktet består av 26 konstföreningar och samtliga är anslutna till den partipolitiskt obundna ideella organisationen Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Distriktet har under året haft en omfattande verksamhet där medlemsföreningarna arrangerat utställningar, föreläsningar, konstresor, kurser och andra konstaktiviteter.

Distriktet arrangerade bl. a. en höststudiedag och kväll i Alingsås med workshop, föreläsning, middag på Grand Hotel och Lights in Alingsås vandring, genomförde  ungdomsprojektet  ”Att vara ung i Västra Götaland” tillsammans fyra andra distrikt Bohuslän, Göteborg och Skaraborg finansierat med ansökt och beviljat bidrag 120 000 kr från Kulturrådet. Unga elever fick välja valfritt konstnärligt uttryck för att gestalta ämnet att var ung och deltog sedan med sina verk i en samlingsutställning i Göteborg. I Ulricehamn på Galleri SM Art visades verk av 10 stipendiater som tidigare fått Galanthusstipedium.

Under stämman utdelades distriktets Galanthusstipendium på 5000 kr till en ung lovande konstnär hemmahörande eller verksam i Älvsborg. Årets stipendiat heter Lisette Knutsen från Upphärad som förärades diplom, check och blommor, i år med extra bonus ett erbjudande att ställa ut i Ulricehamn på Galleri SM Art.

Sekreterare Kerstin Nilsson och revisor Gunnel Amonsson avtackades med berömmande ord, blommor och gåvor och tack för värdefullt arbete i distriktet. Nu blir de hedersmedlemmar.

Läcker lunch serverades rån Dahlbogården.

Avslutningsvis fick deltagarna en mycket intressant visning och guidning av producent och antikvarie Inger Ernstsson av Vårgårda museum. En vandring under 10 000 år från tiden när isen smälte fram till idag. Imponerande!

Birgitta Westergren Lenken, ordförande

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar distrikt Älvsborg