Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Distrikt Älvsborgs 45:e verksamhetsår
1 januari – 31 december 2021

Historisk digital distriktsstämma – 20 mars 2021