Årsstämma 2023

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland kallar medlemsföreningarna till distriktsstämma 2023 lördagen den 25 mars kl. 12.00 på Sörmlands museum, Tolagsgatan 8 i Nyköping.

Kl. 12 inleder vi med en lättare lunch innan årsstämman börjar kl. 13. Därefter visas utställningen NK:s möbler.

Motioner som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska lämnas till distriktsstyrelsen före februari månads utgång.

Alla medlemmar i respektive konstförening är välkomna att delta i årsstämman men endast en medlem per konstförening kan representera föreningen och upptas i röstlängden. Vidarebefordra alltså denna kallelse till era konstföreningsmedlemmar!

Kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 2022 finns i bifogade filer.