Årsstämma 2023

Distriktsstämman i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland ägde rum lördagen den 25 mars 2023 på Sörmlands museum, Tolagsgatan 8 i Nyköping.

Årsstämman inleddes med en lättare lunch innan själva stämman började kl. 13. Därefter visades utställningen NK:s möbler.

Alla medlemmar i respektive konstförening välkomnades att delta i årsstämman men endast en medlem per konstförening kan representera föreningen och upptas i röstlängden.

Kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 2022 finns i bifogade filer.