Rapport från distriktsdagen 2024

Några ord från distriktsordförande Annika Johansson som sammanfattar distriktets stora möte den 21 april 2024 i Svanö folkets hus, Kramfors. Av 10 konstföreningar i distriktet fanns 7 av dem representerade på plats.

Ord från ordföranden

Distriktsdagen söndag 21 april 2024 gav mersmak. Dagen blev lyckad och ingav en stark känsla av hopp om en positiv framtid för distrikt Västernorrland. Distriktet har så många möjligheter!

Gunhild Stensmyr, konsthall Tornedalen och ledamot i förbundsstyrelsen Sveriges konstföreningar, lärde oss åtskilligt om behovet av kunskap, entusiasm, uthållighet och konsten att finansiera konstprojekt för att lyckas.

Vi är mycket tacksamma för att Sebastian Andersson, konststrateg på region Västernorrland, både bidrog med finansiering av dagen och kom själv för att berätta om sitt viktiga uppdrag.

Kerstin Paillard och Robert van Bolderick som står bakom ett galleri med internationell konst och själva är verksamma som konstnärer på Klockestrands skolhus bidrog med ytterligare viktiga erfarenheter kring konstnärlig verksamhet i Västernorrland.

Tack också till alla i publiken och årsmötesdeltagare som kom och bidrog med era erfarenheter i gemensamma samtal.

Distriktsstyrelsen är efter årsmötet som hölls samma dag äntligen fulltalig och nästa steg blir att utveckla och stärka kontakterna med de lokala konstföreningarna.

2025 håller Sveriges konstföreningar sin förbundsstämma i Sundsvall. En möjlighet för vårt distrikt att visa att vi är på G!

Varma hälsningar,

Distriktsordförande i Västernorrland
Annika Johansson, Kramfors

Konstverk av Anders Åberg i Svanö folkets hus
Efter distriktsträffen kunde de som ville följa med och besöka utställningslokalen Klockestrand skolhus, en kort bit från Svanö folkets hus. Bild: Ulla Sehlstedt