Förbundsstyrelse

 • Gertrud Sandkvist
  Ordförande

  Gertrud Sandqvist är rektor för Konsthögskolan i Malmö och professor i konstens teori- och idéhistoria. Hon har en gedigen bakgrund inom konst- och universitetsvärlden som rektor för Högskolan för fotografi, Valand (1994-95) och direktör på Galleri F 15, (1992-94). Under 1980-talet var hon chefsredaktör för Siksi- Nordic art review och Paletten. Hon skriver regelbundet om framförallt samtidskonst och har varit co-curator för GIBCA, (2011) och co-curator för Modernautställningen, Moderna Museet, (2010). De senaste 10 åren har Gertrud fördjupat sig i Hilma af Klints esoteriska konstnärskap.

 • Anders Norén
  Vice ordf.

  Efter många år i svenskt näringsliv kunde jag efter pensioneringen ägna mig åt ett av mina stora intressen, konst. Först genom att studera konstvetenskap vid Gävle högskola och sedan genom engagemang i konstföreningsrörelsen. Sedan flera år är jag ordförande i Söderhamns konstförening och i distrikt Gävleborg och ledamot och numera vice ordförande i förbundsstyrelsen. Under flera år ingick jag även i Konstperspektivs styrelse och var dess ordförande 2017 – 2020. Konstbildningen är konstföreningarnas viktigaste uppgift och det har jag fokuserat på i mina olika uppdrag. Inom distriktet har vi producerat ett omfattande studiematerial i form av filmade föreläsningar på akademisk nivå. Genom ett brett utbud av aktiviteter har vi lokalt fördubblat medlemsantal. Det är viktigt att hela tiden hitta nya vägar för att modernisera och aktivera konstföreningarna.

 • Rolf Malm
  Ordinarie

 • Ulf Ogenbrant
  Ordinarie

 • Gunhild Stensmyr
  Ordinarie

  Fotograf: Sara Mac Key

 • Mia Christersdotter Norman
  Ordinarie

 • Eva Lundin
  Suppleant 1

  Under drygt 20 år har jag arbetat vid Stockholms universitet, som kommunikatör, projektledare och produktionsledare. I jobbet har jag skrivit artiklar om konst och arkitektur för tidningen Universitetsnytt och producerat boken "Tänka fritt och skapa nytt. En utvecklingshistoria från 1800-talets öppna föreläsningar till dagens forskning och utbildning", som även tar upp konsten och arkitekturen på universitetsområdet. Just nu sitter jag med i den samrådsgrupp som ska planera för offentlig konst till vårt nya campusområde Albano, i samarbete med Statens konstråd. Vid universitetet har jag också varit engagerad i dess konstförening, som styrelseledamot och ordförande. Jag har tidigare bl.a. arbetat som kulturpedagog, musikhandledare på Rikskonserter och administratör på Konstfack. Under Kulturhuvudstadsåret (i Stockholm) guidade jag utställningen "Trädgården och konsthantverket" på Rosendals trädgård. Idag är jag anlitad som guide på Norrtälje konsthall. 2019-2022 var jag sekreterare i Riksförbundet Sveriges konstföreningars Stockholmsdistrikt och är sedan 2021 medlem i förbundsstyrelsen. Som akademisk merit har jag en Masterexamen i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

 • Agneta Andersson
  Suppleant 2

 • Kristina Dalberg
  Suppleant 3

 • Karin Westergren
  Valberedningen, sammankallande

  Min dagliga verksamhet har jag haft som lärare på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Sedan 2014 är jag pensionär. Jag är ordförande i SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt Norrbotten. I mina förtroendeuppdrag inom Sveriges konstföreningar, på såväl lokal-, distrikt- som riksnivå, kan jag dra nytta av mina erfarenheter från mitt folkrörele- och bildningsarbete. Bildningsarbetet har varit en röd tråd i mitt liv, allt från de första intrycken under min uppväxt på folkhögskola till dagens engagemang inom SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

 • Christer Blomqvist
  Valberedningen, ordinarie

  Läste konsthistoria som första ämne på universitet och har hållit fast i det intresset ända sen dess. Varit aktiv i många konstföreningar med tjugo år som ordförande för Orusts konstförening och är idag ordförande för Riksförbundet Sveriges konstföreningar distrikt Bohuslän. Innan pensioneringen ledde jag verksamheten på konsthallen Kajutan i Henån under femton år.

 • Lennart Alves
  Valberedningen ordinarie

 • Torill Findeisen
  Valberedningen, ersättare

 • Camilla Nyman
  Valberedningen, ersättare

 • Erik Mauritzon
  Revisor, auktoriserad, Ernst & Young AB

 • Peter Enckell
  Revisor, fötroendevald

 • Hanna Fehland
  Revisor suppleant, Ernst & Young AB

 • Madeleine Hjortsberg
  Suppleant