Om

Välkommen till Älvsborgsdistriktet!

Sveriges Konstföreningar Distrikt Älvsborg består av 16 allmänna föreningar och 13 arbetsplatsföreningar.

Vi är också en del i Sveriges Konstföreningar Västra Götaland som består av distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Årligen får vi ett verksamhetsbidrag från Västra Götalands regionen och tillsammans arrangerar vi konststudiedagar, resor och olika aktiviteter. Ett mycket fruktbart samarbete.

Distriktet fyllde 40 år 2016 och några år har gått…vi siktar på ett halvt sekel!

Vårt eget distrikt står för bland annat en återkommande höststudiedag med konsten i fokus – föreläsningar, konstvisning och en vandring med Lights in Alingsås. Det sistnämnda är ett arrangemang där några ljusdesignerns och studenter från hela världen ljussätter offentliga platser utomhus i staden Alingsås. Mycket konstfullt och lockar cirka 70000 besökare/år.

Ljusvandring – Lights in Alingsås och några objekt.

Distriktet har sedan några år delat ut ett stipendium till unga lovande konstnärer som våra medlemmar får nominera. Stipendiet heter Galanthusstipendiet och föräras stipendiaten på våra distriktsstämmor. Spännande att följa våra stipendiater i framtiden.

Vårt distrikt är geografiskt spritt – avstånden är stora. Närheten till distriktsstyrelsen ska dock alltid finnas för rådgivning, föreningskunskap och inspiration.

Distriktets uppgift är att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter som bidrar till föreningarnas verksamhet, utveckla samarbete mellan föreningarna och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av medlemsträffar, seminarier och kurser.

Och våra medlemsföreningar är aktiva med många utställningar och konstaktiviteter.