Om

Välkommen till Älvsborgsdistriktet!

Sveriges Konstföreningar Distrikt Älvsborg består av 16 allmänna föreningar och 13 arbetsplatsföreningar.

Vi är också en del i Sveriges Konstföreningar Västra Götaland som består av distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Årligen får vi ett verksamhetsbidrag från Västra Götalands regionen och tillsammans arrangerar vi konststudiedagar, resor och olika aktiviteter. Ett mycket fruktbart samarbete.

Distriktet fyllde 40 år 2016 och några år har gått…vi siktar på ett halvt sekel!

Vårt eget distrikt står för bland annat en återkommande höststudiedag med konsten i fokus – föreläsningar, konstvisning och en vandring med Lights in Alingsås. Det sistnämnda är ett arrangemang där några ljusdesignerns och studenter från hela världen ljussätter offentliga platser utomhus i staden Alingsås. Mycket konstfullt och lockar cirka 70000 besökare/år.

Ljusvandring – Lights in Alingsås och några objekt.

Distriktet har sedan några år delat ut ett stipendium till unga lovande konstnärer som våra medlemmar får nominera. Stipendiet heter Galanthusstipendiet och föräras stipendiaten på våra distriktsstämmor. Spännande att följa våra stipendiater i framtiden.

Vårt distrikt är geografiskt spritt – avstånden är stora. Närheten till distriktsstyrelsen ska dock alltid finnas för rådgivning, föreningskunskap och inspiration.

Distriktets uppgift är att tillvarata konstföreningarnas intressen och anordna olika aktiviteter som bidrar till föreningarnas verksamhet, utveckla samarbete mellan föreningarna och erbjuda utbildning för de förtroendevalda i form av medlemsträffar, seminarier och kurser.

Och våra medlemsföreningar är aktiva med många utställningar och konstaktiviteter.

Galanthusstipendiater

 

2023

Galanthusstipendiaten 2023 Nora Olander flankerad av Birgitta Westergren Lenken ordförande

2022

Galanthusstipendiaten 2022 Adam Algotsson flankerad av Birgitta Westergren Lenken ordförande.

2021

Galanthusstipendiaten 2021 Malou Larsson flankerad av Birgitta Westergren Lenken ordförande.

2020

Distrikt Älvsborgs Galanthusstipendiat 2020 Sian Hedberg flankerad av ordförande Birgitta Westergren Lenken och kassör Isabella Ek.

2019

År 2019 fick två unga lovande konstnärer Galanthusstipendiet: Simon Danielsson, Åmål och Natali Mårtensson, Ulricehamn. Bild: Birgitta Westergren Lenken ordförande (till vänster) och Galanthusstipendiaten 2019, Natali Mårtensson (till höger).

2018

Distrikt Älvsborgs Galanthusstipendiat 2018 Filip Ellström flankerad av ordförande Birgitta Westergren Lenken

2017

Galanthusstipendiaten 2017 Ann -Sofie Claesson flankerad av Rune Persson vice ordförande och tillika konstnär som utformat diplomets snödroppar och Birgitta Westergren Lenken ordförande.