Om

Välkommen till Göteborgsdistriktet!

Distriktet vill tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Målgruppen är främst styrelsemedlemmar i de anslutna konstföreningarna. En välutbildad styrelse ger kvalitet i föreningarnas inköp och aktiviteter.

Distrikt Göteborg har nu 33 konstföreningar anslutna. Av dessa är 9 allmänna konstföreningar och 24 är föreningar kopplade till en arbetsplats.

Vi är också en del i Sveriges Konstföreningar Västra Götaland som består av distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Årligen får vi ett verksamhetsbidrag från Västra Götalands regionen och tillsammans arrangerar vi konststudiedagar, resor och olika aktiviteter. Ett mycket fruktbart samarbete.

Eldsjälsstipendiet Maximilian Art 2020 gick till Petra Ahlqvist.

Nyhetsbrev januari och vårprogram 2024 laddas ner till höger.

I samarbete med Sensus Studieförbund och med stöd från Västra Götalandsregionen.