Om

Välkommen till Göteborgsdistriktet!

Distriktet vill tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. Målgruppen är främst styrelsemedlemmar i de anslutna konstföreningarna. En välutbildad styrelse ger kvalitet i föreningarnas inköp och aktiviteter.

Distrikt Göteborg har nu 33 konstföreningar anslutna. Av dessa är 9 allmänna konstföreningar och 24 är föreningar kopplade till en arbetsplats.

Vi är också en del i Sveriges Konstföreningar Västra Götaland som består av distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg. Årligen får vi ett verksamhetsbidrag från Västra Götalands regionen och tillsammans arrangerar vi konststudiedagar, resor och olika aktiviteter. Ett mycket fruktbart samarbete.

Eldsjälsstipendiet Maximilian Art 2020 gick till Petra Ahlqvist.

Vårprogram 2022 uppdaterat 29 mars
Årsmötet hålls 24 mars på Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9.
25 april berättar Jens Thoms Ivarsson om det konstnärliga projektet Rain Gothenburg.
14 maj åker vi på en dagsresa till Louisiana museum och Ordrupgaard i Danmark.
16 maj SU/Sahlgrenska kf anordnar och vi bjuds in. Håkan Wettre föreläser och visar bilder om sin bok Hus och människor.
24 maj SU/Sahlgrenska kf anordnar och vi bjuds in. Love Jönsson föreläser om Postmodernismen.
Ladda ner hela det uppdaterade vårprogrammet till höger.
Inbjudan till distriktsstämman, dagordning och verksamhetsberättelse kan laddas ner till höger.

I samarbete med Sensus Studieförbund och med stöd från Västra Götalandsregionen.