Om

Konstbildning är en viktig del av distriktets verksamhet. Vår målgrupp är funktionärerna i de anslutna konstföreningarna. En välutbildad konststyrelse betyder kvalité på föreningarnas konstinköp och utställningar. Vår förhoppning är att alla konstföreningar i Sörmland ansluter sig till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR.

Nyhetsbrev

I november 2022 skickades det första nyhetsbrevet från distriktet ut till våra medlemsföreningar. Det följdes av ett brev i kvartalet under 2023 och planen är att fortsätta med fyra nummer per år också de kommande åren.

Distriktets hantering av dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU from idag den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Distriktet Sörmland har ett medlemsregister över våra anslutna Konstföreningar och dess styrelser. Detta register uppdateras kontinuerligt med de aktuella uppgifter vi får från Förbundet. Registret används endast vid information till föreningarnas styrelser. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

All information från distriktet skickas via e-post.

Glöm inte att uppdatera era kontaktpersoner så ni inte missar viktig information och inbjudningar från distriktet.

Vi tipsar om filmer och föreläsare

Filmer och bilder

Sveriges Konstföreningar har ett antal DVD-filmer, som man kan låna kostnadsfritt, endast porto tillkommer. Bl.a. handlar det om följande konstnärer:

  • Elli Hemberg   40 min.
  • Hertha Hillfon   12 min.    ( Dessa två filmer kan med fördel visas vid samma tillfälle.)
  • Konst är kärlekens facit (om Bror Hjorth)   30 min.
  • Kjartan Slettemark   22 min.
  • Att göra något verkligt (om Vera Nilsson)   34 min.
  • Den svåra konsten (om Paula Modersohn-Becker)   33 min.
  • Otto G. Carlsund   60 min

Filmerna kan beställas från Sveriges Konstföreningar, antingen per telefon 040-36 26 60 eller per mail kristinl@sverigeskonstforeningar.nu

Låna en spännande film om Hertha Hillfon

Diabildsarkiv om konst

Distriktet har ca 4000 diabilder och litteratur, som föreningarna kan låna. Ämnena omfattar svensk konst, konsten i Norden, Tyskland, England, Frankrike och specialkomponerade kurser t.ex. Kvinnliga konstnärer, Bokkonst m.fl.

Kontakta gärna Hans Lundén hakagulund@gmail.com

Tips om föredrag

Föredragshållare 1: Hans Lundén, folkhögskollärare, erbjuder föreläsningar om Edvard Munch, Lotte Laserstein, Konstnärerna i Grèz, Systrarna Backer, Uppståndelsen i Cookham (Stanley Spencer) och “Tack vare Hitler och Stalin”, se mer info under rubriken Hänt under 2017, April 2017, nedan.
Kontakta gärna hakagulund@gmail.com

Föredragshållare 2: Lars DO Sjögren erbjuder föreläsningar kring konstbegreppet “Vad är konst”. Lars är tv-producent och filmare men också bildlärare och konstnär.
Hur ser man på konst och vad är det som kan betraktas som konst? Är det någon skillnad på konst innanför och utanför konstvärlden? Finns det någon objektiv sanning när man bestämmer vad som är konst och inte konst? Det finns många frågor. Lars skall försöka bringa reda kring begreppet konst och värdet på konst, både ekonomiskt och känslomässigt. Föreläsningarna är uppdelade i två block. Den första delen handlar om hur vi uppfattar och upplever konst och vilken funktion den kan ha. Den andra delen handlar om hur vi värderar konst och vem som sätter priset. Målet med föreläsningarna är att vidga din syn på vad konst kan vara. Konst kan verkligen vara magiskt, hänförande, utmanande, obegripligt och konstigt. Du kommer inte att bli konstexpert men förhoppningsvis kommer det att öka Din känslighet för att tolka och förstå det som vi kallar konst. Kontakta gärna larsdo@gmail.com

Föredragshållare 3:  Pia Thunholm erbjuder sig att hålla föredrag om konst hos intresserade lokalföreningar. Kontakta gärna pia.thunholm@gmail.com

  1. Hilma af Klint. Hilma af Klint-en abstrakt pionjär? Den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944) var inledningsvis känd som porträtt-och landskapsmålare. Hennes omfattande abstrakta måleri, åren 1906-1915 hölls hemligt. Hon ville hålla sin produktion gömd eftersom hon ansåg att den inte kunde förstås förrän tidigast tjugo år efter hennes död. Det dröjde till 1986. Då visades hennes icke föreställande måleri på prestigeladdade utställningen The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1985 i Los Angeles. Sedan dess ser vi ett ständigt växande intresse för Hilma af Klints måleri.2. Axel Munthes Hildasholm Ett museum i Dalarna med fläkt av England, Italien och sagans värld!  Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand.
  2. Från GANs maskindyrkan till Axel Olsons vemod.  Om konstnären Gösta Adrian Nilsson- GAN och Halmstadgruppen.
  3. Wassily Kandinsky– en abstrakt pionjär.