Om

Riksförbundet Sveriges konstföreningar är uppdelat i 24 distrikt. Stockholms län omfattar 157 konstföreningar. Det innebär att vi samarbetar med ett stort antal konstintresserade medlemmar.

Månadens bild: Skulpturen Moby Dick av Johan Paalzow. Foto: H. Lundin. Vid Stockholms universitet finns denna skulptur bredvid ingången till Studenthuset. Vad den stora isblå skulpturen egentligen föreställer lämnas upp till betraktaren att avgöra. Från sidan kan man ana formen av en val, eller kanske en lång tunga, men titeln Moby Dick hänvisar till en av litteraturhistoriens stora romaner.

Distriktets uppgift är att:

  • tillvarata konstföreningarnas intressen,
  • utveckla samarbetet mellan konstföreningarna i distriktet,
  • anordna olika aktiviteter som bidrar till konstföreningarnas konstbildande verksamhet; som medlemsträffar, seminarier och kurser,
  • erbjuda utbildning för förtroendevalda i form av t.ex. föreningskunskap.

Distriktet är också länken mellan medlemmarna/konstföreningarna och riksförbundet.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till vårt Nyhetsbrev får du regelbundet information om vad som händer i Stockholmsdistriktet. Det kan vara tips på t.ex. evenemang, föreläsningar eller kurser som vi anordnar.
Anmäl dig här