Om

Riksförbundet Sveriges konstföreningar är uppdelat i 24 distrikt. Stockholms län omfattar 150 konstföreningar. Det innebär att vi samarbetar med ett stort antal konstintresserade medlemmar.

Stockholms i körbärskrud, Kungsträdgården. Foto: Maritha Svensson

Distriktets uppgift är att:

  • tillvarata konstföreningarnas intressen,
  • utveckla samarbetet mellan konstföreningarna i distriktet,
  • anordna olika aktiviteter som bidrar till konstföreningarnas konstbildande verksamhet; som medlemsträffar, seminarier och kurser,
  • erbjuda utbildning för förtroendevalda i form av t.ex. föreningskunskap.

Distriktet är också länken mellan medlemmarna/konstföreningarna och riksförbundet.

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till vårt Nyhetsbrev får du regelbundet information om vad som händer i Stockholmsdistriktet. Det kan vara tips på t.ex. evenemang, föreläsningar eller kurser som vi anordnar.
Anmäl dig här