Medlemsförmåner

För medlemsavgiften på 900 kronor får er förening följande:

Medlemserbjudanden: Som medlem har du tillgång till våra lösenordsskyddade sidor. Här kan du ta del av artiklar, konstbildningsmaterial, handledningar, kurser och olika medlemsförmåner.

Kurser och utbildningar: Konstföreningen bjuds in till förbundets och distriktets kurser i konsthistoria, samtidskonst och föreningsarbete. Kurserna är ofta gratis eller kraftigt subventionerade.

Förmånliga försäkringar: Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och försäkringsförmedlaren Gefvert har ett långtgående samarbete och vi kan tillsammans erbjuda våra medlemmar anpassade försäkringar för ett särskilt förmånligt pris för föreningens utställningar, transporter, konstlager och resor i konstföreningens regi.

Tidskriften Konstperspektiv: Varje ansluten konstförening får gratis sju exemplar av varje nummer av tidskriften Konstperspektiv. Normal årskostnad för detta är annars 290×7=2030 SEK. Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Här presenteras en mångfald av uttryck: måleri, skulptur, installation, video, foto, performance och mycket, mycket mer. Konstperspektiv utkommer 4 gånger per år.

Kostnadsfri hemsida och affischgenerator: En egen hemsida för konstföreningen. Hemsidan drivs ideellt och är reklamfri. Den är helt gratis för förbundets medlemmar. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, som äger sidan, ansvarar för driften. (E-post och eget domännamn ingår inte.) Använd vår affischgenerator för att skapa snygga affischer till konstföreningen. Läs mer här.

Samarbete med Sensus: Sedan 2013 är Riksförbundet Sveriges Konstföreningar en medlemsorganisation i Sensus. Alla våra konstföreningar och distrikt får därmed hjälp och stöd  av Sensus i sitt konstbildningsarbete.

Utställningsersättning: Den konstbildande utställningsersättningen är ett statligt bidrag som kan sökas för utställningar arrangerade av föreningar anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. För att föreningen ska kunna söka utställningsersättning till utställande konstnärer måste föreningen vara ansluten till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Bildupphovsrätt i Sverige: Konstnären har alltid upphovsrätten till sitt verk, oavsett vem ägaren till verket är. Upphovsrätten gäller under livstiden samt 70 år efter konstnärens död. Konstnären har rätt till ersättning när hans eller hennes alster används. Med vårt avtal med Bildupphovsrätt i Sverige blir det mycket enklare och billigare för föreningen att använda upphovsskyddat material i tryckt form eller på Internet.

Lån av utställningar: Vi har ett antal vandringsutställningar med samtidskonst som föreningen kan låna. Själva lånet är kostnadsfritt, föreningen betalar bara en del av fraktkostnaden. Naturligtvis är utställningarna försäkrade av oss och det finns ofta pedagogiskt material till utställningarna.

Lån av konstfilmer: Vi har ungefär 200 filmer om konst (spelfilmer, dokumentärer och rena konstfilmer) som föreningen kan låna med rättigheter att visa i slutna sällskap. Konstföreningen betalar bara portokostnaden för lånet.

Konstföreningsskolan och andra handledningar: Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har genom åren tagit fram olika handledningar för föreningsarbete, marknadsföring och utställningsverksamhet. Anslutna konstföreningar kan ladda ner Konstföreningsskolan och andra handledningar som en PDF från våra medlemssidor.

Annonsera i Konstperspektivs kalendarium: Allmänna konstföreningar får gratis annonsera i Konstperspektivs stora kalendarium under kategorin ”Konstföreningar” (värde 800 kronor). Konstperspektivs kalendarium är en populär informationskanal för konstintresserade runt om i Sverige.

Rabatt på annonser: Konstföreningen får 20% rabatt om man beställer annonser för sina egna utställningar och evenemang i tidskriften Konstperspektiv.

Råd, stöd och hjälp: Som medlem kan du alltid vända dig till förbundskansliet med frågor eller för att få hjälp. Under åren har förbundet drivit skattefrågor, varit remissinstans och arbetat tillsammans med andra organisationer och myndigheter för att förbättra och uppmärksamma villkoren för konstföreningarna i Sverige. Genom ert medlemskap får förbundet också större möjlighet att påverka och driva frågor som är angelägna för Riksförbundet Sveriges konstföreningar.

Ett nationellt nätverk: Som medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar får ni tillgång till ett stort nationellt nätverk av konstföreningar både nationellt och regionalt genom vår distriktsorganisation.