Digital portfoliovisning av konsthantverk

Tillsammans med Konsthantverkscentrum bjuder vi in till ett digital portfoliovisning på Zoom den 2 december där sex konsthantverkare presenterar sitt konstnärskap.

Läs mer här.