Extra förbundsstämma 2021

Stadgeändring för att byta namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Vid Sveriges Konstföreningars förbundsstämma den 29 maj 2021 beslutade stämman att bifalla förslaget om att förbundet byter namn till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.
Eftersom en namnändring är en ändring i förbundets stadgar så krävs två på varandra följande förbundsstämmor. Vi kallar därför till en extra förbundsstämma söndagen den 12 september kl 13 digitalt via Zoom. Läs mer här.