Föreläsning om performancekonst

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bjuder efter sommaren in till en föreläsning om performancekonsten med en historisk tillbakablick och en samtida översikt.

Föreläsningen äger rum på Zoom måndagen den 29 augusti mellan kl 15.00-16.00. Läs mer här.