Workshop på Zoom med Nätverket för ny offentlig konst

Workshopen utforskar hur man går tillväga för att få och ta plats i det offentliga rummet – hur får man tag på ytor att måla på?