Kallelse till Förbundsstämman 2021

I år genomförs förbundsstämman lördagen den 29 maj digitalt via Zoom på grund av coronapandemin.

Till konstföreningen/distriktsstyrelsen/förbundsstyrelsen

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

Välkomna till Sveriges Konstföreningars förbundsstämma 2021.

I år genomförs förbundsstämman lördagen den 29 maj digitalt via Zoom på grund av coronapandemin.

Samtliga medlemsföreningar är välkomna till förbundsstämman, men det är bara följande personer som har rösträtt:

  • ombud, utsedda av distrikten eller, där distrikt saknas, av valkretsar
  • förbunds­styrelsens ledamöter (ej ersättare)
  • förbundets revisorer (ej ersättare)
  • förbundets valnämnd (ej ersättare)

Anmäl dig här till förbundsstämman 2021 (alla som ska närvara vid stämman ska anmäla sig, det gäller ombud, såsom icke-ombud)

Sista anmälningsdag är den 3 maj. Bekräftelsebrev skickas ut per e-post i början av maj.

Program
11.00-12.30  Registrering
13.00               Förbundsordförande Gertrud Sandqvist och förbundschef Greta Burman hälsar välkomna
13.05               Föreläsning Mats Stjernstedt, chef för Malmö konsthall
13.30               Stämmoförhandlingarna inleds
Vi räknar med att förhandlingarna pågår till ca kl 16.00

För att alla ska känna sig säkra på hur tekniken fungerar så erbjuder vi alla som anmäler sig till stämman att delta på något av de tre teknikmöten som vi bjuder in till i mitten av maj.

Vi vill också påminna er om att förbereda förslag på kandidater till valnämnden som kommer att väljas vid förbundsstämman.

Greta Burman
Förbundschef

Bilagor (PDF-filer)