Förbundsstämman 2021

På grund av den pågående coronapandemin har förbundsstyrelsen beslutat att förbundsstämman 2021 kommer att hållas digitalt. En kallelse med information inför stämman skickas ut i mars 2021.

Lördagen den 29 maj 2021 är det dags för Sveriges Konstföreningars förbundsstämma.

Samtliga medlemsföreningar kommer att bli kallade och är välkomna att delta i förbundsstämman, men det är bara ombud som har rösträtt. Läs mer om förbundsstämman på våra medlemssidor.

Motioner

Sista datum för att skicka in motioner till förbundsstämman är den 31 januari 2021.

Motioner skickas till förbundskansliet i Malmö.