Nytt namn och logotyp

Vi har ändra namnet till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och uppdaterat vår logotyp så den överensstämmer med vårt nya namn.

På den extra förbundsstämman den 12 september bifölls styrelsen förslag om att ändra namnet till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Vår officiella logotyp ser nu ut så här. (Alla logotyper och uppdaterad grafisk manual kan du ladda ner från våra medlemssidor. )

Distriktens logotyper har också uppdaterats och ser nu ut så här. (Alla logotyper och uppdaterad grafisk manual kan du ladda ner från våra medlemssidor. )

Vill du visa att er konstförening är medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar eller att ni får stöd av riksförbudet för olika projekt har vi tagit fram två nya grafiska element som ni kan använda.