Open Call: Performance på Zoom

Under våren 2021 bjuder vi in till ett nytt utforskande projekt som riktar sig till professionella konstnärer i hela landet som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance

Open Call: Performance på Zoom 

Ett projekt från riksförbundet Sveriges Konstföreningar 

Under våren 2021 bjuder vi in till ett nytt utforskande projekt som riktar sig till professionella konstnärer i hela landet som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance. 

Projektet finansieras med stöd från Kulturrådet och i samverkan med Sensus studieförbund.

Det kommer att genomföras på följande sätt: 

 1. Konstnärer ansöker genom projektets Open Call 
 2. En oberoende jury utser tio konstnärer bland inkomna ansökningar 
 3. Under perioden 19 april 1 juni tar konstnärerna fram var sitt performance.
 4. Sensus erbjuder utbildningar i Zoom i början av perioden.
 5. Sveriges Konstföreningar producerar en digital folder till projektet 
 6. I augusti presenteras konstnärerna på Zoom för våra 650 anslutna konstföreningar 
 7. Från den 1 september kan konstföreningarna arrangera en eller flera performance ur projektet för sin konstförening och publik 
 8. Konstnären erhåller utställningsersättning för varje genomfört performance  

Varje deltagare får: 

 • Arvode för framtagande av en performance: 12 800 kr + moms
 • Vid behov utbildning i Zoom, genomförd av Sensus. 
 • Möjlighet att från september 2021 genomföra sin performance hos våra anslutna konstföreningar och för varje uppförd performance erhålla en utställningsersättning, under förutsättning att de meritkrav som ställs uppfylls

Kriterium för sökande: 

 • Sökande ska vara yrkesverksam. Studier på konsthögskola eller motsvarande är meriterande
 • Sökande ska uppfylla de meritkrav som gäller för att kunna erhålla utställningsersättning, se: https://sverigeskonstforeningar.nu/om/ersattning/
 •  Sista dagen för ansökan är den 6 april 2021, vid midnatt. Beslut tas
  under samma vecka av en jury. Besked lämnas den 13 april.

Ansökan på den här länken (det går inte längre att ansöka)