Sök medverkansersättning under Konstens Vecka

Det går inte längre att ansöka om medverkansersättning under Konstens Vecka.

Planerar din konstförening någon aktivitet under Konstens Vecka? Bjud in en konstnär för en visning, en föreläsning , ett samtal, eller en workshop. Eller passa på att anordna en after work eller konstkväll med kollegorna i konstföreningen och sök medverkansersättning från Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har under 2022 tilldelats extra pengar från Kulturrådet som kan användas till medverkansersättning. Vi vill gärna att så många som möjligt anordnar något under Konstens Vecka och därför har vi förenklat kriterierna för den medverkande konstnären.

Konstnären behöver under Konstens Vecka inte ställa ut hos konstföreningen för att kunna söka medverkansersättning.

För att konstnären ska kunna få ersättning måste hen dock vara:

  • berättigad till utställningsersättning genom att uppfylla meritkraven eller
  • medlem i en centrumbildning eller
  • medlem i Konstnärernas Riksorganisation.

Konstföreningen kan ansöka om medverkansersättning för:

  • Visningsarvode
  • Föreläsningsarvode
  • Samtalsarvode med moderator
  • Workshopsarvode exklusive arbetsmaterial

Evenemanget ska äga rum mellan den 1/10 och den 9/10 2022.

Beloppen som en konstnär kan få med A-skatt är 3.000 kr för en visning, 4.000 kr för en föreläsning/samtal och 10.000 kr för en workshop.

För ansökan med exakta belopp och övrig information se följande PDF.

Det är konstföreningen som ansöker om medverkansersättning men beloppet betalas ut direkt till konstnären.

För frågor kontakta:

Linnéa Jahn, linnea@sverigeskonstforeningar.nu

Susanne Olsson, susanne@sverigeskonstforeningar.nu

 

 FAKTARUTA

Om medverkansersättning

Under 2022 har Riksförbundet Sveriges Konstföreningar tilldelats extra pengar av Kulturrådet för att kunna betala ut medverkansersättning till utställande konstnärer. Medverkansersättning kan därför sökas under hela året, men ansöker konstföreningen utanför Konstens Vecka betalas ersättning bara ut i samband med att konstnären ställer ut hos konstföreningen. Läs mer om medverkansersättning https://sverigeskonstforeningar.nu/om/ersattning/

Om Konstens Vecka

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Riksförbundet Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring konsten i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera konst i nya och intresseväckande former. Tillsammans har vi förmågan att sprida kunskap och engagemang för konst till en bred publik. Läs mer på hemsidan http://konstensvecka.se/