Utställningsersättning – Inställda utställningar pga av Covid-19 under 2022

Även i år, 2022, har Riksförbundet Sveriges Konstföreningar möjlighet att utbetala godkända utställningsersättningar om kontrakterad utställning ställs in.

Om en kontrakterad utställning ställs in ska en godkänd utställningsersättning utbetalas i de flesta fall:

  • Meddela susanne@sverigeskonstforeningar.nu om en utställningsperiod ändras.
  • Inställd utställning på grund av covid-19: Beviljad utställningsersättning utbetalas.
  • Framflyttad utställning på grund av covid-19: Beviljad utställningsersättning utbetalas efter genomförd utställning. Ingen ny ansökan behövs.

Konstföreningar kan även i år ansöka retroaktivt under förutsättning att utställningen äger rum i år, 2022.

På vår hemsida kan du läsa mer om villkoren för utställningsersättning och ladda ner ansökningshandlingar.