Verksamhetsplan 2021

2020 påbörjade förbundet ett strategiskt utvecklingsarbete med syfte att stärka verksamheten med fokus på konstbildningen och anpassa den till vår tids digitala förutsättningar. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter under 2021.

Konstbildningen är en grundläggande del i vår verksamhet. Som en del av det strategiska utvecklingsarbetet har styrelsen tillsatt ett konstbildningsråd som består av representanter från 11 av våra medlemmar, med uppdrag att ta fram en ny konstbildning som ska vara tillgänglig för konstföreningar i hela landet. Under 2021 fortsätter konstbildningsrådet sitt arbete med målet att i första hand presentera en form för framtidens konstbildning. Sedan börjar arbetet med att fylla den med innehåll.

I vår verksamhetsplan för 2021 kan du läsa mer om vilka områden förbundet kommer att fokusera på och hur verksamheten kommer att utvecklas.